english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Ateliér Бања Лука

výstava v TD

Ateliér Бања Лука (čti Ateliér Banja Luka) vznikl jako spontánní seskupení širšího okruhu osob z Fakulty výtvarných umění v Brně a externích účastníků.

Jako pracovní tým umělců a teoretiků si za svůj hlavní cíl předsevzal prozkoumat možné modely kolektivní tvorby.

Jelikož iniciačním momentem vzniku ateliéru byla výzva dvou mladých bosenských umělců uspořádat „výstavu“ v Banja Luce, největším městě Republiky srbské, stal se horizontem aktivit zamýšlený pracovní pobyt v Bosně, během kterého by byla prověřena funkčnost navrhovaných modelů.

Konkrétní realizace společně připravených scénářů odkryla složitou strukturu domněle demokratických principů produkce a vnesla do dynamiky skupiny nové prvky, jako např. potlačení individuální identity a její nečekané vynořování, disciplína a porušování pravidel, očekávání, jejich naplnění a nenaplnění, ideál zrušení hierarchie kontrastující se vyvstáváním nových sociálních struktur, apod.

V pražském tranzitdisplayi Ateliér Бања Лука usiluje o prostorovou syntézu této zkušenosti zahrnující jak specifickou postprodukci společně vytvořeného materiálu, tak dekódování jeho vztahu k „neviditelným“ aspektům fungování ateliéru – ke křížení skupinových a individuálních faktorů v procesu tvorby, ale rovněž k okolostojícím (ale nikoli „nezúčastněným“) zkušenostem, emocím a vzpomínkám.

K jejich analýze a uspořádání byl zvolen a na potřeby galerijní prezentace adaptován terapeutický model tzv. systémové konstelace, jehož „surovinou obsahu“ se staly všechny zmíněné aspekty kolektivních aktivit ateliéru.

S ohledem na ateliérovou metodu průběžných seminářů a akcí byla pro galerijní instalaci zvolena forma postupného kladení vrstev, které v galerijním prostoru zhmotňují před výstavou i v jejím průběhu.

24.2. - 11.3. 2012
tranzitdisplay
Dittrichova 9, PrahaExternal Links
tranzitdisplay

 

Licence Creative Commons