english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

BABI BADALOV: ZPRÁVA ZE ŽIVOTA V PAŘÍŽI

výstava v tranzitdisplay

Text Information/
Picture Gallery/

Babi Badalov je umělec, básník. Jeho vizuální poezie má velmi často formu diáře, vzniká každý den kombinací vlastního lingvistického výzkumu manipulovaného obrazového materiálu, převážně s politickým obsahem. Pomocí kresby dotváří jednotlivé koláže do stránkových celků, často organizovaných do knih.

Při psaní Badalov používá kombinaci cyrilice a latinky a všech jazyků, které umí, od perštiny přes ruštinu, angličtinu a francouzštinu. Záznam je velmi často veden fonetickou logikou, vznikají pak nečekané kombinace a slovní hříčky, možné jen díky takovým radikálním postupům. Kresba mnohdy splývá s psaným projevem a dotváří koláž, někdy jakoby překypí a zaplní formát v nečekaném horror vakui. Velmi často se jedná o ironické politické komentáře, zesměšňující politiky a společenské události, procesy integrace a hlavně azylovou politiku Evropské unie, se kterou má umělec bohaté zkušenosti.


Babi Badalov se narodil blízko íránských hranic v Azerbajdžánu, ale jeho život je v posledních letech životem nomáda, dílem z donucení, kdy se přes různé peripetie ocitl ve Francii, kde nyní žádá o azyl jako politický uprchlík a dílem z touhy žít v otevřené společnosti bez předsudků, kde by mohl být bez obav básníkem.

V tranzidisplay se Babi Badalov, který se bohužel z důvodu velmi přísných podmínek udělení azylu ve Francii nemůže zúčastnit osobně, rozhodl vystavit svůj vizuální deník z azylových domů a ulic Paříže, jež jsou jeho současným domovem. Lineárně nainstalované oboustranné A4 nás provádí velmi depresivními posledními osmi měsíci života člověka, který ve strachu a frustracích čeká na„vykoupení“ v podobě občanské identity zprostředkované úřady. Na jedné straně vidíme nekonečně dlouhou komunikaci s byrokratickým aparátem, který se snaží udělení azylu co nejvíce znesnadnit a na druhé straně vidíme schematickou koláž z nalezených potištěných a popsaných papírků, jízdenek, obalů zboží, které jsou stopou lidské existence na pokraji společnosti.

11.11. 2010-16.01. 2011
tranzitdisplay
Dittrichova 9, Praha

vernisáž ve čtvrtek 11.11. 20:00Babi Badalov *1959, Lerik
Azerbajdžánský umělec a básník žijící v Paříži. Vystavoval v Soluni, Talinu, Aténách, Amsterodamu, San Francisku, Istanbulu, Petrohradu, Drážďanech, Cardiffu, Miláně. Jeho díla jsou součástí muzeí a soukromých sbírek jako je např. Ruské muzeum v Petrohradu, Azerbajdžánské státní muzeum umění v Baku, Muzeum umění v německém Emdenu či Muzeum umění ve švýcarském Martingny.External Links
tranzitdisplay

 

Licence Creative Commons