english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Kryptonormal

výstava v tranzitdisplay

srdečně Vás zveme na vernisáž
samostatné výstavy Filipa Turka

v neděli
28.9.
od 14 do 20 hod.

živě vystoupí
Fletcher’s Memorial Home, Free Cretenson, Local Heroes


Filip Turek je jednou z nejoriginálnějších, ale i nejméně známých osobností českého výtvarného umění uplynulých dvou dekád. Jeho výtvory se vyznačují smyslem pro humor, hravost a intelektuální paradox.

Vystavené objekty, instalace, fotografie a počítačové obrazy Filipa Turka vznikaly v posledních dvaceti letech. Spíše než o chronologicky uspořádanou retrospektivu jde o dokumentaci (v některých případech rekonstrukci) nesouvisle dochovaných artefaktů. Je příležitostí k poznávání historicky nedávné, a proto dosud nezpracované historie českého umění.

Pro Filipa Turka jsou charakteristické téměř duchampovské strategie umělecké mystifikace a vytváření osobní mytologie: vystavuje matoucí artefakty bez jakéhokoliv vysvětlení, klade obsesivní důraz na sexualitu, bere na sebe různé identity a zdánlivě opustil umění ve prospěch jiných aktivit.

28.9.-23.11.
tranzitdisplay
Dittrichova 337/9, Praha


www.tranzitdisplay.cz info@tranzitdisplay.cz
otevírací doba út – ne 12:00 – 18:00

External Links
tranzitdisplay
Filip Turek


 

Licence Creative Commons