english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Tomáš Vaněk, Raimundas Malasauskas

program živých vystoupení výstavy Mluvené slovo

ve středu 19.3. v 18:00, 19:00
tranzitdisplay
Dittrichova 9, Praha 2

@00, Tomáš Vaněk Particip č. 80

Přijď´te a staňte se součástí skupinové deklamace. Metoda skupinového přednesu, při které účastníci akce
nezávisle na sobě, nahlas či potichu, rychle či pomalu, rytmicky či chaoticky deklamují přidělenou slabiku po určenou dobu 3 až 5 minut. Celá akce je nahrávána. Každý z účastníků obdrží pořízený zvukový záznam
– pokus o kolektivní přednes větného tvaru pomocí nejmenších organizačních jednotek řeči.

a dále

od 19:00 Raimundas Malasauskas: Dvě nebo tři věci, které vím o knihách.

"Dvě nebo tři věci, které vím o knihách" je performance založená na slavné scéně z filmu Jean Luc Godarda
‘2 nebo 3 věci, které o ní vím’, v níž dva čtenáři sedí u stolu plného knih a náhodně čtou věty a odstavce z náhodně vybraných knih. V performance čtenáři čtou náhodně vybrané pasáže knih, přitom jeden nich z nich přepisuje vystoupení svého kolegy. Jak čtoucí aktér, tak ten, kdo přepisuje vytváří vlastní interpretaci textu.
Performance se tak stává uměleckým
výkonem, reinterpretací textu, do nějž oba vkládají své vlastní emoce, svůj způsob psaní a porozumění.
Vzniká tak svébytný, živý a generativní text založený na náhodě, pohybu a znalostech aktérů.

Mluvené slovo

Vito Acconci, Robert Barry, James Lee Byars, Nick Currrie, Douglas Coupland, Karl Holmqvist, Maurizio Nannucci, Yoko Ono, Mai-Thu Perret, Emilio Prini,Tomáš Vaněk, Lawrence Weiner, Ian Wilson

vernisáž výstavy úterý 18.3.2008, 18:00

otevírací doba út – ne 12:00 –18:00
tranzitdisplay, Dittrichova 9/337, Praha 2, 120 00, ČR
www.tranzitdisplay.cz


hlavní partner: Česká spořitelna a.s., Erste Group
podpora: Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, Městská část Praha 2
mediální partner: A2 kulturní týdeník, Radio 1


tranzitdisplay resource centre for contemporary art
and Mathieu CopelandRelated
Mluvené slovo

External Links
tranzitdisplay
Tomáš Vaněk - particip.tv


 

Licence Creative Commons