english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Roman Berka: museum in progress

výstava

07.04.2004, 18:30 - 15.04.2004
Aktivity museum in progress jsou výhradně zaměřené na média, jsou závislé na kontextu a působí dočasně. To se týká jak jednotlivých projektů, tak i celkové struktury. Činnost
museum in progress je podmíněna nezávislostí uměleckého rozhodovaní, kterou chrání závazné smlouvy s četnými partnery. museum in progress se obrací na veřejnost jménem současného
mezinárodního umění i otevřeného diskurzu ve společnosti. museum in progress je nezávislý subjekt a jedná bez politických vlivů.

 

External Links
museum in progress


Downloads
mip cooperations.rtf (rtf, 11 kb)


 

Licence Creative Commons