english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Big Hope: Talking about Economy

umělecké projekty

Skupina Big Hope oslovila 10 „ekonomických aktérů“ (učitel, automechanik, realitní agent, majitel obchodu, recepční v hotelu, státní úředník z odboru pro integraci do Evropské unie, obchodník, tiskař, dělník v továrně, úředník) z města Dunaujvaros – ekonomicky "problematického“ industriálního centra v Maďarsku. Každý dotázaný prezentoval z hlediska ekonomie (a tím i sociálně) odlišné prostředí. Dotazovaným jsme položili následující otázky:

- jaká je role ekonomie ve společnosti?
- jak by popsali „dobrou“ ekonomii?
- jak by popsali „špatnou“ ekonomii?
- jaký je váš osobní vztah k práci?

Ty samé otázky jsme položili reprezentantům stejných profesí v Berlíně. Většina dotázaných přitom už měla zkušenosti s rychlým nástupem ekonomie adaptující se na prostředí nového politického systému.

autor Big Hope
organizace a produkce v Praze tranzit

za bezplatné zapůjčení prostoru na umístění instalace děkujeme OD Tesco
poděkování AV Media PrahaExternal Links
Big Hope


 

Licence Creative Commons