english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Trinh T. Minh-ha: Odjinud, jež se nachází právě zde

edice navigace - svazek 0016

Trinh T. Minh-ha: Odjinud, jež se nachází právě zde

Světově proslulá americká filmařka a feministka vietnamského původu, postkoloniální myslitelka Trinh T. Mih-ha patří k nejvlivnějším a nejsrozumitelnějším tvůrcům v oblasti nezávislé filmové tvorby a kulturní politiky.

První český překlad výboru esejů Odjinud, jež se náchází právě zde je pozoruhodným pohledem na cestu přes hranice různých zemí – jako cizinec, turista, imigrant, uprchlík – ve světě před 11. zářím a po něm. Kdo je kde vítaný? Co znamená cítit se nepatřičně v zemi, které říkáme domov? Kdy se objeví cizinec v této době temných metamorfóz? Těmito a dalšími otázkami se zabývá autorka, když zkoumá kulturní významy a složitosti cestování, imigrace, domova a exilu. Hranice, viděná jako materiální i nemateriální událost, je tam, kde se konce propojí se začátky. Trinh T. Mih-ha staví na tématech obsažených už v její ranější práci o hybriditě a vykořenění, osvětluje cesty, kde "každé putování může znamenat změnu hranic" a pátrá se svými čtenáři po tom, co znamená být insiderem a outsiderem v této "epoše globálního strachu".

Publikace Odjinud, jež se nachází právě zde je klíčovou četbou pro ty, kteří se zajímají o současné feministické myšlení a postkoloniální studia.

Czech edition
Authors: Trinh T. Minh-ha
Editors: Petr Bílek, Johana Lomová, Markéta Musilová
Translated by: Martin Micka (from english orriginal Elsewhere, Within Here, Routledge / Taylor & Francis Group, 2011
Publisher: tranzit.cz
Distributor: KOSMAS
Design: (laboratory) Petr Babák, Lukáš Kijonka
City: Prague
Year: 2015
Pages: 106
ISBN/ISSN: 978-80-87259-29-0
Price: 140 CZK (5 €)

Notes
Publikace je součástí dlouhodobého kolaborativního výzkumného projektu FORMER WEST (www.formerwest.org)

Spolufinancováno programem Evropské unie Kreativní Evropa. 

Licence Creative Commons