english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Tomáš Pospiszyl - An Associative Art History: Comparative Studies of Neo-Avant-Gardes in a Bipolar World

Tato kniha hledá místo českého, slovenského či obecně východoevropského poválečného umění v globálních dějinách. Cílem není neproduktivně porovnávat východní a západní neo-avantgardu či současné umění, ale pochopit a zprostředkovat specifika vzniku konkrétních uměleckých děl a způsoby, kterými mezi sebou komunikují. Tvorba umělců působících v bývalém Československu (Jiří Kolář, Milan Knížák, Július Koller, Jiří Kovanda) je konfrontována s díly situacionistů, minimalistů či hnutím Fluxus. Je současně dávána do souvislostí s tvorbou českých současných umělců (Ján Mančuška, Kateřina Šedá, Eva Koťátková), kteří s nimi vedou mezigenerační dialog. Převládající tvůrčí strategií analyzovaných umělců je propojování různorodých elementů. Podobným postupem se řídí i samotná kniha. Místo lineárního myšlení nastoluje významové souvislosti pomocí kontrastů a asociací.
Publikace obsahuje úvod historika umění, profesora moderního a současného umění na Kalifornské univerzitě v Santa Barbaře Svena Spiekra - zakladatele a editora časopisu ARTMargins Print. Byla vydána v anglickém jazyce ve spolupráci se švýcarským nakladatelstvím JRP Ringier.

Tomáš Pospiszyl (*1967) se zabývá uměním 20. a 21. století. Publikoval několik knih, od antologií teoretických textů, přes monografie až po studie na pomezí dějin umění a vizuálních studií. Vyučuje na FAMU a AVU v Praze.

Notes
Anglické vydání
Editoři: Vít Havránek, Clément Dirié, Tomáš Pospiszyl
Autor: Tomáš Pospiszyl
Redakce / koordinace: Věra Janíčková
Jazykové korektury: Ivan Gutierrez, Maria King, Sylvia Tidwell
Překlad: Ivan Gutierrez
Grafický design / sazba: Gavillet & Rust (Geneva), Jaroslav Vlček
Ilustrace (č/b): 15
Počet stran: 304
Vydavatel: tranzit.cz and JRP Ringier
Cena: 460 CZK 

Licence Creative Commons