english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

THE KYIV INTERNATIONAL – ’68 NOW

Text Information/
Picture Gallery/

Publikace připravená ve spolupráci Visual Culture Research Center v Kijevě a pražského tranzitu navazuje na projekt The Kyiv International – ’68 NOW, který proběhl v květnu 2018. Tento soubor textů od současných historiků, politických filosofů a umělců zkoumá politické a kulturní dědictví povstání a bojů roku 1968. Přitom se soustředí na antinomie, které tento moment pro západ i východ Evropy přináší o padesát let později. Odkaz května 1968 zůstává v západní Evropě symbolem osvobození a vzpoury proti tradičním mocenským strukturám a také kulturním a uměleckým etalonem. Připomínka 50. výročí Pražského jara a sovětské okupace Československa – nejbezprostředněji přítomný ve východní Evropě – je i nadále zdrojem politického a kulturního rozdělení kontinentu. Srovnáním odlišných rozměrů těchto událostí, které jsou výchozími body současnosti, přispívá publikace '68 NOW k rozvoji jednotné evropské subjektivity ukotvené v demokratickém internacionalismu.

Texty do publikace přispěli: Aleida Assmann (Německo), Zbyněk Baladrán, Pavel Barša (Česká republika), Ivana Bago & Antonia Majača (Chorvatsko), Vasyl Cherepanyn (Ukrajina), Experimental Jetset (Nizozemsko), Vit Havranek (Česká republika), Viola Ježková (Česká republika), Kapitál collective (Slovensko), Chantal Mouffe (Belgie), Jacques Rancière (Francie), Tereza Stejskalová (Česká republika).

Ilustrace: Alexey Klyuykov (Česká republika).

Notes
Anglické vydání
Editoři: Vasyl Cherepanyn, Vít Havránek a Tereza Stejskalová
Ediční koordinace: Věra Janíčková
Grafická úprava: Uliana Bychenkova na základě mřížky od Experimental Jetset
Obrázek a emblémy na obálce: Experimental Jetset
Překlad z češtiny do angličtiny: Ashley Davies
Korektura: Khrystyna Kuzmych, Ashley Davies, Nicola Guy, Corinne Butta
Illustrations (čb.): 15
Stran: 175
Vydavatel: Visual Culture Research Center, tranzit.cz, Archive Books Berlin
Cena: 160 CZK 

Licence Creative Commons