english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Třídit slova. Literatura a konceptuální tendence 1949–2015

antologie / katalogy

O "konceptuální literatuře" – pozoruhodné zóně na pomezí literární produkce a galerijního umění – se v kontextu střední a východní Evropy začalo mluvit teprve nedávno. O jaký fenomén se jedná? Jaké je jeho historické východisko a aktuální určení? Kam patří z hlediska dějin umění a z hlediska dějin poválečné literatury? Jaká jsou jeho specifika v dané části Evropy?

Tyto a podobné otázky si klade dvanáct autorek a autorů z ČR, Slovenska, Německa, Polska a Ruska. Odborné články pak doplňuje rozsáhlá antologie – ukázek z textů, básní, dokumentací ad. včetně řady nových překladů. Na objemném konvolutu tematizujícím aktuálně skloňované sousloví "konceptuální literatura" se tak úhrnem podílelo přes osmdesát tvůrců - literárních vědců, autorů, básníků, umělců a překladatelů.

Publikace se nabízí různým způsobům čtení. Odborné texty a tvůrčí část lze sledovat samostatně, editoři publikace se snažili také o jejich vzájemnou provázanost. Přílohy jsou uspořádány chronologicky, a rozkrývají tak náhody a čekané i nečekané paralely v tvorbě jednotlivých autorů, jdou napříč žánry nebo regionálními specifiky. Struktura knihy vytváří jakousi historicko-teoretickou křížovku, která ponechává prostor čtenářkám a čtenářům, aby si sami zvolili vlastní řešení.

Kniha Třídit slova. Literatura a konceptuální tendence 1949–2915 se pokouší přispět k diskusi o konceptuálních literárních strategiích, o podnětných a progresivních metodách nakládání s textem, které ale z různých důvodů bývají vřazovány do příliš obecných či okrajových kategorií či dokonce zcela odmítány jako umění. Během historie se opakovaně vynořují pod hlavičkou různých žánrů a praktik, zároveň ovšem neakceptují, rozšiřují a komplikují ustálené historické a estetické kategorie tvorby i recepce – a vedou s nimi více či méně úspěšnou polemiku.

Czech edition
Authors: Ondřej Buddeus, Natalia Fedorova, Daniel Grúň, et al.
Editors: Ondřej Buddeus, Markéta Magidová
Publisher: tranzit.cz
Distributor: Kosmas.cz
Design: Štěpán Marko
City: Prague
Year: 2015
ISBN/ISSN: 978-80-87259-34-4 (tranzit.cz)

Special Notes: ukázka z knihy/ excerpt from the book

Notes
Autoři studií:
Ondřej Buddeus, Natalia Fedorova, Daniel Grúň, Malgorzata Dawidek Gryglicka, Eva Krátká, Václav Magid, Markéta Magidová, Piotr Marecki,Karel Piorecký, Tomáš Pospiszyl, Michal Rehúš, Astrid Winter

Autoři přílohové části:
Milan Adamčiak, Sergej Anufrijev, Pavel Arseňjev, Zbyněk Baladrán, Fiona Banner, Jaroslav Benedík, Jana Beňová, Tereza Bínová, Ondřej Buddeus, Vladimír Burda, Mimi Cabell, Claude Closky, Aleš Čermák, Angela Detanico, Jiří Drašnar, Stanisław Dróżdż, Vladimir Fjodorov, Dina Gatina, Dmitrij Golynko, Bohumila Grögerová, Michal Habaj, Roman Haisel, Vít Havránek, Josef Hiršal, Jason Huff, Ivan Chimin, Jiří Kolář, Andrzej Kostołowski, Jiří Kovanda, Jakub Kovařík, Jarosław Kozłowski, Rafael Lain, Radim Langer, Peter Macsovszky, Václav Magid, Markéta Magidová, Jaroslav Malina, Ján Mančuška, Karel Miler, Andrej Monastyrskij, Monogramista T.D, Nick Montfort, Ladislav Nebeský, Vsevolod Někrasov, Ladislav Novák, Roman Osminkin, Patrik Ouředník, Pavel Pepperštejn, Dmitrij Prigov, Lev Rubinštejn, Sławomir Shuty, Jiří Skála, Alexandr Skidan, Tomáš Svoboda, Robert Szczerbowski, Michal Šanda, Jan Šerých, Jakub Šofar, Milan Špůrek, Petr Štengl, Peter Šulej, Stefan Themerson, Flavio Trevisan, Jiří Valoch, Tomáš Vaněk, Lenka Vítková, Kamil Zbruž, Steven Zultanski


Kniha vychází s podporou Ministerstva kultury České republiky.

Tato publikace byla vydána s finanční podporou grantu poskytnutého GA UK č. 1076314, s názvem Literatura a konceptuální tendence, řešeného na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

https://issuu.com/55007/docs/tridit_slova_literatura_a_konceptua 

Licence Creative Commons