english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Postkoloniální myšlení IV - Arjun Appadurai, Ramón Grosfoguel, Stuart Hall, Dipesch Chakrabarty, Partha Chatterjee, Gayatri Chakravorty Spivak

edice navigace – svazek 0012

Výbor teoretických studií a esejů je čtvrtým svazkem série Postkoloniální myšlení. Tato série má volně chronologickou návaznost a obsahuje jak překlady ucelených knih (Frantz Fanon – Černá kůže, bílé masky a Homi K. Bhabha – Místa kultury), tak dvě antologie vybraných textů. Stávající svazek se zaměřuje na následující období od osmdesátých let dvacátého století po současnost. V průběhu této doby se postkoloniální reflexe autorů a autorek působících na převážně anglo-amerických univerzitách rozvinula napříč celou sférou humanitních disciplín. Tato reflexe přináší kritickou revizi filosofických, historických, antropologických, literárních, kulturních i genderových či jinak předsudečně zaměřených reprezentací, identit a narativů/vyprávění dějin. Klíč pro pochopení současné situace nejen v kolonizovaných zemích, ale také v kontextu globalizace je možné nalézt v rozličných proměnách pojmu postkoloniality. Sám tento pojem není však nikterak homogenní a byl či je často problematizován pro svoji historickou neurčitost, teoretickou nezakotvenost či obecně pojmovou proměnlivost. Smyslem výboru je českému čtenáři nabídnout pluralitu přístupů a kritických stanovisek teoretického postoje, jenž vedl ke změně společenskovědního paradigmatu v posledních třiceti letech.

Czech edition
Authors: Arjun Appadurai, Ramón Grosfoguel, Stuart Hall, et al.
Editors: Vít Havránek, Ondřej Lánský
Translated by: Antonín Handl, Zuzana Kubišová, Markéta Musilová, Pavel Novák
Publisher: tranzit.cz
Distributor: KOSMAS
Design: Petr Babák and Lukáš Kijonka (laborator)
City: Prague
Year: 2013
Pages: 356
ISBN/ISSN: 978-80-87259-24-5
Price: 290 CZK (10,5 €)

Special Notes: The book was published with the support of the Ministry of Culture of the Czech Republic.

Notes
OBJEDNÁVEJTE V NAŠEM ONLINE KNIHKUPECTVÍ

České vydání
Postkoloniální myšlení IV.
Autoři a autorky: Arjun Appadurai, Ramón Grosfoguel, Stuart Hall, Dipesch Chakrabarty, Partha Chatterjee, Gayatri Chakravorty Spivak

Editoři: Vít Havránek, Ondřej Lánský
Překlad: Antonín Handl, Zuzana Kubišová, Markéta Musilová, Pavel Novák
Jazyk: český
Vydal: tranzit.cz, 2013
Edice Navigace – svazek 0012
Počet stran: 252
Vazba: měkká
ISBN: 978-80-87259-24-5 

Licence Creative Commons