english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Pavel Humhal: Osobní a veřejné

edice navigace - svazek 0004

Kniha Pavla Humhala Osobní a veřejné je první knihou nové řady edice navigace, věnované autorským textům současných českých umělců.

Autor v ní popisuje a interpretuje nejen svá vlastní díla, ale i klíčová díla dlouhé řady významných umělců současnosti. Snaží se uchopit a popsat základní strategie současného umění a vychází přitom vstříc i nezasvěcenému čtenáři. Klade řadu s tím souvisejících otázek a jejich odpovědi hledá v širším kontextu globální kultury. Ptá se po smyslu a roli umění v současné společnosti.

Pavel Humhal (*1965) je vizuální umělec, pracující převážně v médiu objektů a instalací. Zajímá se o prostorová řešení, inscenuje situace a jejich záznamy, které vychází ze skutečných sociologických či psychologických poznatků a průzkumů. Studoval malbu na Akademii Výtvarných umění v Praze do roku 1989, kdy přešel do ateliéru monumentální tvorby. Je spoluzakladatelem skupiny Pondělí (1989–1992). Spolupracoval s Galerií MXM, Galerií Jiří Švestka a Karlin Studios. Vedle vlastní výtvarné a pedagogické činnosti dnes působí především ve funkci předsedy výstavní rady Galerie Václava Špály.

Czech edition
Authors: Pavel Humhal
Editors: Vít Havránek
Publisher: tranzit.cz
Distributor: KOSMAS
Design: Petr Babák and Jan Matoušek (laboratory)
City: Prague
Year: 2008
Pages: 158
ISBN/ISSN: 978-80-8725-00-9
Price: 170 CZK (6€)

Notes
Kniha vychází s podporou Ministerstva kultury České republiky. 

Licence Creative Commons