english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Kateřina Šedá: Každej pes jiná ves

edice umělecké publikace

Kniha vznikla na základě projektu Kateřiny Šedé pro přehlídku Documenta 12 konané v německém Kasselu v roce 2007. Publikace shrnuje komplexní a dlouhodobý projekt realizovaný Šedou v brněnské čtvrti Nová Líšeň, kde umělkyně žije.

Autorka, osobně spjatá s danou lokalitou, obohacena cennou zkušeností z místa, nenápadným vstupem do běžného dění komunity sídliště zvenčí iniciuje změnu. Sídliště Brno-Líšeň je jednou z mnoha uměle vytvořených konglomerací rozšiřujícího se města. Prvořadým cílem obdobných projektů je výstavba co největšího počtu bytových jednotek na vyhrazené ploše bez
ohledu na obyvatele, kteří tvarováni řádem pravoúhlých ulic a bloků betonových zdí, žijí v hromadné anonymitě. Zbaveni smyslu pro pospolitost, obrněni nezájmem a přezíravostí, neuvědoměle posilují odosobněnost místa. Různorodá koláž nově „oživených“ barevných fasád líšeňských domů je veřejnou demonstrací nesourodosti, které odpovídá i skladba obyvatel. Kateřina Šedá (*1977), autorka projektu Každej pes jiná ves, nabourává smířlivou rezignaci vzájemné izolovanosti obyvatel „událostí“. Vzdušnými transverzálami propojuje dvojice rodin a tvoří „střed“ vzniklý zhuštěním průsečíků nad roklinou sevřenou hradbami panelových domů. Čarami vymezená silueta hlavy psa je zárodkem mýtu, jímž autorka obohacuje místo „bez příběhu“.

Czech/ English edition
Authors: Jana Klusáková, Kateřina Šedá
Editors: Radim Peško
Publisher: JRP Ringier/ tranzit.cz
Distributor: JRP Ringier, KOSMAS
City: Prague
Year: 2008
Pages: 127
ISBN/ISSN: 978-3-90582
Price: 30 €

Special Notes: www.jrp-ringier.com

Notes
editor: Radim Peško
autoři textů: Jana Klusáková, Kateřina Šedá

České-anglické vydání
vydání první,Praha 2008
ISBN: 80-903452-9-8
brožovaná vazba, 150 x 220 mm
200 stran, 63 barevných/ 28 čb obrázků
distribuce: Kosmas 

Licence Creative Commons