english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Ján Mančuška: První inventura

edice umělecké publikace

Monografická publikace vznikla jako knižní záznam inventury prací, reprodukcí, textů, projektů konceptuálního umělce Jána Mančušky (1972–2011), s jejichž mapováním se započalo v roce 2012. Projekt První inventury má i svůj termín ukončení, kterým se stala výstava organizovaná Galerií hlavního města Prahy v roce 2015.

Obsah publikace je řazen chronologicky a dále je použito členění, jež přebírá Mančuškovo třídění, které on sám použil jak pro svůj digitální archív (díla, skici, texty, reprodukce), tak i pro materiální složky díla (v ateliéru, galerijních skladech).

První inventura je rozdělena do pěti oddílů: Práce, Texty, Rozhovory, Recenze a Teoretické texty. Složka Práce obsahuje výběr Mančuškových vizuálních, performativních, filmových a dalších prací. Součástí oddílu jsou také Explikace – kratší textové útvary, odrážející autorovu snahu o nalezení přesných průsečíků mezi jeho literárně-teoretickým přístupem. Texty jsou výběrem Mančuškou dokončených textů, esejisticky formulovaných názorů, východisek a referencí, o něž se bezprostředně opíral a jež mu v některých případech přímo posloužily jako materiál díla. Rozhovory, jichž je v knize přetištěno osm, zastávají v Mančuškově koncepci místo veřejné tribuny. Mozaiku dobových formulací doplňuje také výběr několika Recenzí výstav, které se ve zpětném pohledu mohou jevit jako místo setkávání s odlehlou interpretací, jež autora někdy motivovalo k explicitní formulaci vlastních východisek. Výběr Teoretických textů byl veden zájmem revokovat rozdílné diskursy, působení i doby, v nichž vznikaly.

Czech/English edition
Authors: Ingrid Chu, Karel Císař, Guillaume Désanges, et al.
Editors: Vít Havránek
Translated by: Jana Chartier, Pavel Černovský, Barbara Day, John Comer, Simon Pleasance, Stephan von Pohl, Martin Pokorný, Phil Jones, Dušan Špitálský
Publisher: tranzit.cz (www.tranzit.org)
Distributor: JRP-Ringier, KOSMAS
Design: Adéla Svobodová
City: Prague
Year: 2015
Pages: 444
ISBN/ISSN: ISBN 978-3-03764-443-0 (JRP/Ringier), ISBN 978-80-87259-32-0 (tranzit.cz)
Price: 30EUR/890CZK

Special Notes: The book was published with the support of the Ministry of Culture of the Czech Republic, Andrew Kreps Gallery, New York and Meyer Riegger Berlin/Karlsruhe.

Kniha vychází s podporou Ministerstva kultury České republiky, Galerie Andrew Kreps, New York, a Meyer Riegger Berlín/Karlsruhe.

Notes
Kniha vychází jako 11. svazek knižní rady „tranzit series“, zamerující se na středo- a východoevropské umělce (editor série: Vít Havránek, nakladatelská koordinace: Lionel Bovier). 

Licence Creative Commons