english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Ján Mančuška: Chybění

edice umělecké publikace

Chybění je třetí svazek ediční řady tranzitu vydávané ve spolupráci se švýcarským vydavatelstvím JRP-Ringier.
Edice je zaměřená na významné osobnosti současného výtvarného umění ve střední a východní Evropě.

Kniha přináší kompletní přehled výtvarných projektů jednoho z nejúspěšnějších autorů mladé generace Jana Mančušky (1971), které realizoval v letech 2003-2007.

Protože Mančuška (laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého z roku) tyto projekty realizoval na velkých přehlídkách současného umění převážně mimo Českou republiku (Stedelijk Museum Amsterdam, Berlínské Biennále, Art Fair Basilej, Československý pavilón na Benátském Biennále), je kniha pro domácí zájemce důležitým zdrojem informací o vývoji jeho tvorby.

Chybění je autorská kniha, není suchým dokumentem, ale hrou s funkcí knihy samotné. Je rozdělená do dvou částí.
První – textová část vznikala ve spolupráci s teoretikem Vítem Havránkem a v několika esejích zde autoři definují základní pojmy a principy Mančuškova myšlení.
Druhá část knihy mapuje Mančuškovu tvorbu prostřednictvím řady fotografií instalací, náčrtků, textů a popisů. Realizace Jána Mančušky mají povahu specifických výzkumů. Umělec se v nich zabývá zejména způsoby vyprávění příběhů, rozdílnými rychlostmi času, anebo se snaží pracovat s vnímáním diváka ve výstavním prostoru.
Prostřednictvím trojrozměrných objektů, instalací, performancí, videa a filmu vytváří autentické myšlenkové modely a mapy každodennost. Často pracuje s textem - jazykem, který se osamostatňuje do podoby velkorysých časově-prostorových instalací. Fascinuje ho pluralita, simultaneita, nelineárnost a fragmentárnost.

Czech edition
Authors: Ján Mančuška, Vít Havránek
Editors: Vít Havránek
Publisher: JRP Ringier, tranzit.cz
Distributor: KOSMAS
City: Prague
Year: 2006
Pages: 120
ISBN/ISSN: 80-903452-5
Price: 460 CZK (18 €)

Special Notes: www.kosmas.cz

English edition
Authors: Ján Mančuška, Vít Havránek
Editors: Vít Havránek
Translated by: Ivan Gutjérez, Daniel Morgan
Publisher: JRP Ringier/ tranzit.cz
Distributor: JRP Ringier
City: Prague
Year: 2007
Pages: 120
ISBN/ISSN: 3-905701-76
Price: 25 €

Special Notes: www.jrp-ringier.com

Notes
editor: Vít Havránek
autoři textů: Ján Mančuška a Vít Havránek

České vydání
Praha, únor 2007
ISBN 80-903452-5-5
120 stran, 220 x 270 mm, měkká vazba
distribuce Kosmas

Anglické vydání
Praha, říjen 2006
ISBN 10: 3-905701-76-6
ISBN 13: 978-3-905701-76-6
120 stran, 220 x 270 mm,měkká vazba
distribuce JRP-Ringier

Knihu zdařile graficky upravil Petr Babák a získala třetí cenu v soutěži Nejkrásnější česká kniha roku 2006. 

Licence Creative Commons