english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Jana Ševčíková – Jiří Ševčík, Texty

edice navigace - svazek 0007

Tato kniha přináší první komplexní výbor ze studií, esejů a katalogových textů, jež dvojice autorů, kurátorů a vysokoškolských pedagogů napsala mezi lety 1973–2010.

Jana Ševčíková (1941) a Jiří Ševčík (1940) patří od 80. let 20. století k nejvýznamnějším tvůrcům diskursu a k radikálně polemickým hlasům české a východoevropské scény na poli současného výtvarného umění a architektury. Zorganizovali dlouhou řadu výstav doma (Jitka Válová, Květa Válová, 1983; Popis jednoho zápasu, 1989; Franz West – Heimo Zobernig, 1990; To, co zbývá, 1993; Zkušební provoz, 1995; Snížený rozpočet, 1997; Sembion, 2003; Forma následuje ... risk, 2007 ad.) a v zahraničí (Tschechische Malerei heute, Esslingen 1989; Beitrag zum Glück / Příspěvek ke štěstí, München, 1991; Zweiter Ausgang / Second Exit, Aachen, 1993; Karel Malich, Kassel a Krems, 1995; ÜberlebensKunst / Umění přežít, Berlin, 2000; Syzýgia, Bratislava 2010 ad.). Ve svých textech sahajících od profilů významných umělců k problematice postmoderny v architektuře cílevědomě budovali vlastní koncepci uměleckého díla jako „touhy“, která vzniká a nabývá svou výtvarnou formu z kontextu a proměn sociálního a politického prostoru.

Czech edition
Authors: Jana Ševčíková, Jiří Ševčík
Editors: Terezie Nekvindová
Translated by: Barbara Day, Jakub Kaifosz, Dan Morgan, Marek Tomin
Publisher: tranzit.cz
Distributor: KOSMAS
City: Prague
Year: 2010
Pages: 127
ISBN/ISSN: 78-80-87259
Price: 360 CZK (14 €)

Special Notes: www.kosmas.cz

Notes
OBJEDNÁVEJTE ONLINE V NAŠEM KNIHKUPECTVÍ

České vydání
Praha, prosinec 2010
vydavatel: tranzit.cz a VVP AVU
ISBN: 978-80-87259-08-5
ISBN avu: 978-80-87108-18-5
645 stran, 207 x 149 mm, mekký formát
editorka knihy: Terezie Nekvindová
odborná spolupráce: Vjera Borozan, Rostislav Švácha
grafická úprava: Petr Babák a Lukáš Kijonka (laboratoř)
distribuce Kosmas (www.kosmas.cz)

Kniha vychází s podporou Ministerstva kultury ČR. 

Licence Creative Commons