english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Homi K. Bhabha - Místa kultury

edice navigace - svazek 0010

Homi K. Bhabha patří mezi nejznámější současné představitele akademické větve post-koloniálních studií, působí jako profesor anglické a americké literatury a jako ředitel Humanities Center na Harvardské Univerzitě v USA. Narodil se v roce 1949 v indické Bombaji v párské rodině. Tam také vystudoval střední školu a University of Mumbai, doktorát získal na Oxfordské Univerzitě ve Velké Británii.

Bhabha opírá svojí reflexi o soudobé literární prameny, teorii literatury, aparát lacanovské psychoanylýzy, postkoloniální reference, derridovskou dekonstrukci a další autory evropského filosofického poststrukturalismu. Používá je ke kritickému promýšlení, reformulování a nové konstrukci představ a termínů identity a kultury národa. Jeho klíčový pojem „ kulturní hybridity“ popisuje zrod nových forem kultury v kontaktních zónách vytvořených kolonizací a překonává vizi světa založené na neměnných identitách pramenících z kulturních lokací. V procesech produkce „ambivalence“, „imitace“, „mimiker“ v prostředí mezi kolonizujícím a kolonizovaným Bhabha zdůrazňuje vzájemnou propojenost a dialektiku těchto přenosů. V české kultuře má debata nad dilematem vlastní národní původnosti versus internacionalismus a „přebírání“ cizích trendů historický rozměr a Bhabhova radikálně hybridní konstrukce odhaluje celou řadu pohnutek a traumatických motivací, stejně tak jako možných nových čtení české kulturní produkce.
Bhabhovi texty jsou někdy kritizovány pro hustotu a těžkou srozumitelnost.

Homi K. Bhabha je kromě Míst kultury autorem antologie Nation and Narration, Routledge, 1990, řady vědeckých textů, esejů ve výstavních katalozích (Anish Kapoor, Raqib Shaw, Shazia Sianeder, ad.). Jeho práce byla oceněna cenami a působí v jako poradce v dlouhé řadě kulturních institucí (ICA London, Whitney Museum of American Art, Rockefeller Foundation, Asian Art Foundation, UNESCO, ad.).

Czech edition
Authors: Homi K. Bhabha
Editors: Vít Havránek
Translated by: Martin Ritter (English)
Publisher: tranzit.cz
Distributor: KOSMAS
Design: (laboratory) Petr Babák, Lukáš Kijonka
City: Prague
Year: 2012
Pages: 345
ISBN/ISSN: 978-80-87259-16-0
Price: 440 CZK (17,5 €)

Notes
Kniha vychází s podporou Ministerstva kultury ČR 

Licence Creative Commons