english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Hans Ulrich Obrist: The Czech Files

antologie/katalogy (rozhovor s českými umělci let 1960 - 1970)

Tato publikace je výsledkem návštěv a diskusí Hanse Ulricha Obrista v ateliérech umělců v Praze v okolí let 2001 a 2008. Rozhovory s Milanem Grygarem, Jiřím Kovandou, Karlem Malichem, Zdeňkem Sýkorou a mnoha dalšími mapují historické události, ale i neznámé historky aktérů české „druhé avantgardy“ nebo „neomodernismu“ bývalého socialistického bloku. Umělci a intelektuálové této generace se narodili mezi lety 1920 a 1945. Prožili kulturní zvrat známý jako Pražské jaro, na krátké období se stali součástí mezinárodních kulturních hnutí a byli svědky „normalizace“ v 70.letech, která opět zavedla cenzuru. Tento soubor rozhovorů kontextualizuje generaci českých umělců v rámci historických událostí, které poznamenaly jejich životy a kariéry, a poukazuje na jejich naléhavou snahu odolat těmto událostem a udržet své umělecké praktiky stále stejně radikální a vitální.

Tato publikace, která vznikla ve spolupráci s tranzitem.cz, je jedinečným setkáním s klíčovými postavami a momenty historie, které vytvářely komplexní krajinu uměleckých praktik za socialismu, ale i po změně režimu.

Kniha je součástí edice Documents, vydávané ve spolupráci s nakladatelstvím Les presses du réel a zaměřující se na kritické texty

English edition
Authors: Milan Grygar Ivan Kafka Stanislav Kolíbal Jiří Kovanda Martin Machovec Karel Malich Hans Ulrich Obrist Zdeněk Sýkora Jiří Valoch
Editors: Lionel Bovier Vít Havránek Hans Ulrich Obrist
Translated by: John Comer, Barbara Day, Ivan Guttierez, Elizabeth Spáčilová
Publisher: tranzit.cz, JRP-Ringier, Les presses du réel
Distributor: JRP-Ringier
Design: Gavillet & Rust, Geneva - Nicolas Leuba
City: Geneva
Year: 2014
Pages: 126
ISBN/ISSN: 978-3-03764-387-7
Price: 20 euro

Notes
Kniha byla publikována s podporou Ministerstva kultury ČR. 

Licence Creative Commons