english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Didier Eribon - Návrat do Remeše

edice navigace, svazek #0021

Kniha je součástí nového hnutí současné francouzské literatury (A. Ernoux, E. Louis), které se nachází na pomezí autobiografického psaní, sociologie a politických věd. Pramení z velmi osobní zkušenosti žen-autorek nebo sexuálně menšinových autorů pocházejících z proletářské, „nižší třídy“, jimž vzdělání otevřelo intelektuální svět ve šťastných letech Mitterrandovy éry. Svět poznání a oblast kultury se z nezastřené třídní perspektivy jeví jako vysoce sociálně segregované a hierarchizované prostředí, které ve skutečnosti zůstává přístupné výhradně středním a vyšším třídám.

Kniha analyzuje příčiny třídní exkluzivity vzdělání, znalostí a kultury. Nabízí solidní úvahu na téma současné nedůvěry v intelektuální elity, ve vládnoucí třídy, protinacionalistické a proevropské politické směřování, které může sloužit i pro vysvětlení nárůstu nacionalismu v bloku bývalé východní Evropy.

Návrat do Remeše bezesporu patří k významným sociologickým a teoreticko-kritickým dílům současnosti.

Didier Eribon je profesorem na fakultě filosofie, společenských a sociálních věd na univerzitě v Amiensu. Vyučoval rovněž na univerzitě v Berkeley (USA). Je autorem řady publikací: za všechny jmenujme alespoň Úvahy o problematice gayů (Fayard, 1999), Morálka příslušníka menšiny (Fayard, 2001), O konzervativní revoluci a jejích dopadech na francouzskou levici (Léo Scheer, 2007) a další. V roce 2008 se stal laureátem Brudner Prize, prestižní ceny, kterou každoročně uděluje univerzita v Yale.

Notes
OBJEDNÁVEJTE V NAŠEM ONLINE KNIHKUPECTVÍ

České vydání
Editor: Vít Havránek
Přeložil: Dušan Špitálský
Redakce: Věra Janíčková
Jazykové korektury: Věra Becková
Grafická úprava: Petr Babák a Lukáš Kijonka (laboratoř)
Tisk: Tiskárny Havlíčkův brod, a.s.
Vydání: první, Praha 2019
ISBN: 978-80-87259-45-0
Počet stran: 176 

Licence Creative Commons