english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

David Graeber: Fragmenty anarchistické antropologie

edice navigace - svazek 0011

Anarchismus coby politická filosofie je všude na vzestupu- všude, kromě akademické půdy. Anarchisté opakovaně žádají antropology o radu, jak reorganizovat společnost na více rovnostářskou a méně odcizující. Antropologové, ve strachu, že budou nařčeni z romantismu, odpovídají mlčením... Ale co kdyby nemlčeli?

Tento pamflet se zamýšlí nad tím, jak by asi zněla odpověď, a zkoumá možné důsledky propojení antropologie s anarchismem. David Graeber tu vyzývá čtenáře, aby si představili disciplínu existující zatím pouze v rovině pravděpodobnosti: anarchistickou antropologii.

Czech edition
Authors: David Graeber
Editors: Vít Havránek
Translated by: Martin Ritter
Publisher: tranzit.cz
Distributor: KNIHY.MATTEROF.ART
Design: Petr Babák, Lukáš Kijonka (laboratory.cz)
City: Prague
Year: 2013
Pages: 104
ISBN/ISSN: 978-80-87259-19-1
Price: 750 Kč 

Licence Creative Commons