english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Brian O´Doherty: Uvnitř bílé krychle

edice navigace - svazek 0013

Brian O´Doherty: Uvnitř bílé krychle
Ideologie galerijního prostoru


Pouze několika esejím Briana O'Dohertyho se dostalo tak bezprostředního ohlasu jako eseji "Inside the White Cube", která byla původně publikována v podobě tří článků v Artforu v roce 1976 a následně byla zařazena do knihy stejného názvu. Účinek esejí byl okamžitý. Diskutovalo se o nich, vycházely anotace, citovaly se, sbíraly a překládaly – tři výtisky Artfora, ve kterých se eseje objevily, bylo téměř nemožné sehnat. Jak sám autor poznamenal, řada umělců mu poté sdělila, že sami uvažovali, že napíší něco podobného. Hlavní myšlenku eseje – to, jak se vyrovnat s konvenční bílou kostkou coby modelem galerijního prostoru – sdíleli mnozí jeho současníci.

O'Doherty byl první, kdo se otevřeně vypořádal s určitou krizí v poválečném umění, zatímco zkoumal principy moderní komerční a muzejní galerie. Uvědomil si složitý a sofistikovaný vztah mezi ekonomikou, sociálním kontextem a estetikou, reprezentovaný rozporuplným prostorem galerie umění, a vznesl otázku, jak mají umělci chápat svoji práci ve vztahu ke galerijnímu prostoru a systému.

O'Doherty nepsal pouze v rámci specifického kontextu postminimalistického a konceptuálního umění 70. let, ale také z pohledu umělecké praxe. Byl nejen významným kritikem, ale také umělcem instalace. Teoretik i praktik, insider i outsider, měl dobrou pozici na to, aby se zabýval ideologií něčeho tak specifického jako je moderní galerijní prostor, milovaná i zatracovaná "bílá kostka".

Tyto eseje jsou klíčovým čtením pro všechny, které zajímá historie a problematika poválečného umění v Evropě a ve Spojených státech. Překypují myšlenkami, neustále poukazují na rozpory a paradoxy a představují jak pohled umělce Patricka Irelanda (umělecké jméno O´Dohertyho na protest proti nasazení Britské armády v Ulsteru), tak i preciznost učence.

Zpřístupnit českému prostředí překlad provokativních esejů Briana O'Dohertyho je pro umělecký svět nepřehlédnutelnou událostí. Původní knižní vydání (O'Doherty, Brian. Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1999.) taktéž obsahuje esej zásadního významu "The Gallery as Gesture" (Galerie jako gesto), která vyšla samostatně o deset let později (1986).

Czech edition
Authors: Brian O´Doherty
Editors: Vít Havránek
Translated by: Pavel Černovský (english)
Publisher: tranzit.cz
Distributor: KNIHY.MATTEROF.ART
Design: (laboratory) Petr Babák, Lukáš Kijonka
City: Prague
Year: 2014
Pages: 104
ISBN/ISSN: 978-80-87259-30-4
Price: 230 CZK (8 €)

Notes
OBJEDNÁVEJTE V NAŠEM ONLINE KNIHKUPECTVÍ

České vydání
Brian O’Doherty – Uvnitř bílé krychle: ideologie galerijního prostoru
Autor: Brian O’Doherty
Editor: Vít Havránek
Překlad: Pavel Černovský
Jazyk: český
Vydal: tranzit.cz, 2014
Edice Navigace – svazek 0014
Počet stran: 104
Vazba: měkká
ISBN: 978-80-87259-30-4

Kniha vychází s podporou Ministerstva kultury ČR. 

Licence Creative Commons