english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

John Cage: Silence

edice navigace - svazek 0006

První, unikátní český překlad knihy Johna Cage: Silence

Americký skladatel John Cage (1912-1992 patřil k osobnostem, které významně poznamenaly vývoj hudby dvacátého století. Svým vlivem zasáhl i ostatní druhy umění (tanec, divadlo, poezie, výtvarné umění, film), kde jeho podněty došly poměrně širokého uplatnění. Pro jeho tvorbu je charakteristický radikální rozchod s evropskou hudební tradicí i s do té doby běžným chápáním umění. Po počátečních experimentech s hledáním nových zvuků, dospívá kolem roku 1950 k osobité koncepci hudby usilující o překlenutí propasti mezi Uměním a životem. Zdůrazňuje roli pozornosti v percepci umění a upozorňuje na fakt, že i ticho je stále plné zvuků (kterých si běžně nevšímáme). V souladu s učením středověkého mystika Mistra Eckharta, se snaží v kompozici dosáhnout co největší otevřenosti „ke všemu, co se stane“. Používal k tomu poměrně důmyslné prostředky, mezi které patřil i náhodně výběr z předem připravených možností. Svými názory, shrnutými v knize Silence (1961) ovlivnil duchovní klima doby a pomohl mnoha jiným umělcům nalézt nové cesty (odlišné od své vlastní).

Czech edition
Authors: John Cage
Translated by: Jaroslav Sťastný, Radoslav Tejkal a Matěj Kratochvíl
Publisher: tranzit.cz
Distributor: KOSMAS
City: Prague
Year: 2010
Pages: 127
ISBN/ISSN: 978-80-8725
Price: 380 CZK (14 €)

Special Notes: www.kosmas.cz

Notes
OBJEDNÁVEJTE ONLINE V NAŠEM KNIHKUPECTVÍ

České vydání
Praha, 2010
ISBN 978-80-87259-07-8
275 stran, 178 x 210 mm, mekká vazba
překlad: Jaroslav Štastný, Radoslav Tejkal a Matěj Kratochvíl
tichá obálka a grafická úprava: Petr Babák (laboratoř)
sazba podle původního vydání: Tereza Šerá
distribuce Kosmas (www.kosmas.cz)

Kniha vychází s podporou Ministerstva kultury ČR. 

Licence Creative Commons