english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Konceptualita, Rock a víra

projekce

26.01.2006, 20:30
Kino Světozor
Vodičkova 41 (pasáž Světozor)
Praha 1

Lawrence Weiner: Blue Moon Over, 2001
Lawrence Weiner: Wild Blue Yonder, 2002
Dan Graham: Rock My Religion, 1982-84

uvede Vít Havránek

Lawrence Weiner je klíčovou osobností světového konceptuálního umění. Počínaje instalacemi z 60. a 70. let až po současné projekty Weiner zkoumá samotnou podstatu vzniku uměleckého díla.
Prostřednictvím různých forem a médií transformuje svá zjištění do lingvistických struktur a vizuálních systémů.
Práce a teorie Dana Grahama analyzují historické, sociální a ideologické funkce současných kulturních systémů. Prostřednictvím performancí, instalací, designu a filmu Graham zkoumá vztah performera a jeho publika, vlastnosti vnímání, objektivitu a subjektivitu vjemu. Jeho video - koláž textů, filmů a různých záznamů nazvaná Rock My Religion vychází z provokativní paralely náboženství a rockové hudby. Graham začíná zkoumáním role hudby v náboženské komunitě Shakeru, kteří jako součást sve víry
praktikovali odříkání a extaticke tance. Představu rockove hudby jako náboženství Graham dále sleduje v teenagerskych komunitách na okrajích velkých měst a mapuje sexualní a ideologický kontext
rocku v dějinách poválečných Spojených Států.

1)Lawrence Weiner, Blue Moon Over, 2001, 5:14 min

2)Lawrence Weiner, Wild Blue Yonder, 2002, 15:15 min

3)Dan Graham, Rock My Religion, 1982-84, 55:27 min


v původním znění se simultánním překladem

celkový čas: 75 min.

External Links
Kino Světozor


 

Licence Creative Commons