english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Feminist (Art) Institution: To Become Two by Alex Martinis Roe

projekce filmů a diskuze s autorkou

Tranzit.cz představuje novou filmovou instalaci To Become Two , v Berlíně usazené autorky Alex Martinis Roe, která vychází z jejího dlouhodobého aktivního zapojení do mezinárodních feministických komunit a jejich politických praktik. Instalace To Become Two sleduje prostřednictvím šesti filmů příběhy šesti různých, vzájemně propojených, feministických skupin od počátku 70. let do současnosti. Ve všech případech jde o skupiny, které v Evropě a Austrálii vybudovaly komunity. Patří sem družstvo The Milan Women's Bookstore; Psychanalyse et Politique z Paříže; Women's Studies na univerzitě v Utrechtu; síť v Sydney, do níž jsou zapojeni lidé z družstva Sydney Filmmakers Co-operative Feminist Film Workers, the Working Papers Collective and the Department of General Philosophy na univerzitě v Sydney; Duoda – Centro de investigación de Mujeres a Ca La Dona z Barcelony.

Pomocí různých metod, jako například pozorování účastníků, rozhovorů zjišťujících ústní podání historie a archivního výzkumu, přichází Martinis Roe s návrhy, jak uchopit dobovou historii prostřednictvím feministických metodik. Za účelem přípravy filmu Our Future Network (2016), vytvořila Martinis Roe novou síť, která vedla k přípravě dvaceti návrhů pro feministické kolektivy a politické postupy.

8. listopadu 2017, 19:00
tranzitdisplay
Dittrichova 9, Praha

vstup volný
projekce i diskuze budou v angličtině

FB akce zde

Alex Martinis Roe
(* 1982, Melbourne, žije a pracuje v Berlíně)
V současnosti se její projekty zaměřují na feministické genealogie. Snaží se podporovat vztahy mezi různými generacemi feministek jako cestu k participaci na budování feministických historií a budoucností. Sem spadá metodika výzkumu a vyprávění příběhů, které využívají nelineární chápání času, reagují na konkrétní postupy různých komunit, experimentují s aparátem diskursivního setkání a představují, jak tyto propletence mohou ovlivnit novou politickou praxi.

Samostatné výstavy zahrnují mj. GfZK – Muzeum současného umění Lipsko (chystaná); To Become Two , Badischer Kunstverein, Kalrsruhe, Německo, 2017; The Showroom, Londýn, 2017; ar/ge Kunst, Bolzano, 2017; Casco - Office for Art, Design and Theory, Utrecht, 2016.
Samostatné performance a akce z poslední doby zahrnují: Our Future Network v rámci If I Can't Dance, I Don't Want To Be Part of Your Revolution, Amsterdam 2016 a Haus der Kulturen der Welt, 2015.

Výběr skupinových výstav z poslední doby: The National, Art Gallery of New South Wales, Sydney; Los Derivados / The Derivatives, SlyZmud Gallery, Buenos Aires, 2017; Performing Knowledge, Dienstgebäude, Curych, 2017; No New Kind of Duck, Yvonne Lambert, Berlín, 2016; Emphasis Repeats, Hessel Museum of Art, Annandale on Hudson, New York, 2016.External Links
Alex Martinis Roe

 

Licence Creative Commons