english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Křest knihy Marcel Duchamp: Rozmluvy s Pierrem Cabannem

tranzit.cz
vás zve

na křest knihy
Marcel Duchamp Rozhovory s Pierrem Cabannem

„Mně slovo "tvorba" nahání strach. V běžném společenském významu zní moc hezky, ale já ve skutečnosti nevěřím na tvořivou funkci umělce.“

…Vaším nejlepším dílem bylo to, jak jste nakládal s časem?
„To je přesné. Alespoň myslím, že je to přesné.“


Přelomový význam Duchampova díla zpochybňujícího vývoj umělecké reprezentace, začíná být v širším kontextu uznáván až díky umělcům a teoretikům konceptuálního uměni, minimalistickeho umění a popartu na počátku šedesátých let. V nemalé míře k tomuto přesunu těžiště od sítnicového k mozkovému, jež bylo pro druhou polovinu 20. století
příznačné, přispěla tato kniha. Jde o nejrozsáhlejší Duchampův mluvený komentář, jehož kouzlo spočívá v jednoduchosti, s jakou svůj komplexní přistup k práci, životu a umění vyjadřuje.

Duchampovy postoje nabízejí radikálně nový pohled na dějiny zobrazovaní, funkci uměni a jsou nutnou četbou pro ty, kdo si chtějí vytvořit názor na bouřlivý vývoj uměni ve 20. a 21. století.

9. 9. 2017 v 18 hodin
v den 99. výročí Duchampova příjezdu do Buenos Aires na palubě parníku SS Crofton Hall

kavárna FRA, Šafaříkova 15, Praha 2


Marcel Duchamp, Rozmluvy s Pierrem Cabannem

edice navigace svazek 0018

vydal tranzit.cz

z francouzského originálu Marcel Duchamp, Entretiens avec Pierre Cabanne, Éditions Allia, Éditions Sables, 2014

přeložila Anna Žilková
odborná redakce Vít Havránek
redakce Věra Janíčková
jazykové korektury Věra Becková
grafická úprava Petr Babák a Lukáš Kijonka (laboratoř)
tisk Indigoprint, s.r.o.
vydání první, praha 2017
stran 158
isbn 978-80-87259-39-9
kniha vychází s podporou MKČR
Cena knihy na křestu 200 Kč, běžná cena 299 Kč 

Licence Creative Commons