english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Sound On/Radio Off (mezioborový seminář – diskuze - projekce – zvuková procházka – rozhlasová improvizace)

Program akce připravené studenty a pedagogy CASU (Centra audiovizuálních studií) na FAMU sestává z panelových diskuzí, filmových projekcí, poslechových pořadů, vysílané rádio performance a zvukové procházky. Tématem moderovaných diskuzí jsou aktuální tendence zvukového umění v médiích určených pro vysílání, ale i v dalších oblastech. Co formuje a de_formuje svobodný prostor pro vyjádření a tvorbu vysílaného zvukového signálu?Jaké možnosti se nabízejí pro mladé, začínající tvůrce zabývající se možnostmi zvuku například ve veřejnoprávním rozhlase?Jakou roli má zvukové umění ve veřejném prostoru, včetně internetu?

Akce je určena pro všechny, koho zajímá zvuk jako umělecký nástroj a tvůrčí prostředí. Krátké autorské prezentace a dva panely se týkají hlavně místní české scény, úvodní přednáška nabídne mezinárodní a historický kontext. Akce je příspěvkem k diskuzi o významu sónického umění v uměleckém vzdělávání i o možnostech prostoru, kde by se autoři pocházející z různých uměleckých oborů a oblastí mohli pohybovat svobodněji, než je tomu dnes.

První panel představí hlavně konkrétní projekty spojené s institucí rozhlasu. Představí škálu možných přístupů k práci se zvukem experimentálního charakteru. Druhý panel obohatí diskuzi o příklady práce s zvukem v netradičních žánrech a situacích jako zvuková instalace, zvuková performance v galerijním, divadelním a veřejném prostoru. Seminář je doplněn tématickými projekcemi filmů, programem živého vysílání a zvukové procházky.

5. 11. 14:00–16:00 SARA PINHEIRO - AROUND RADIO ART
Přednáška představí rozhlasové médium jako syntetizující umělecký nástroj, spojující od počátku své existence mnoho oborů jako jsou literatura, hudba, divadlo, nebo film. Jakým způsobem ovlivnil a dodnes ovlivňuje rozhlas tyto obory a jak je jimi naopak formován? Přednášku obohacuje řada příkladů z konkrétních děl a osvětlení referencí, některé budou reflektovány i v panelových diskuzích.
17:00 –18:00 MEZISLUCHY - POSLECHOVÁ SEANCE
Ukázky z několika exkluzivních rozhlasových děl (například: Katharina Schmitt: V kožichu, kurátor: Ladislav Železný, Marek Horoščák: Krysička, šváb, moucha a jezeveček, režie: Hana Mikolášková, dramaturgie Hana Hložková, Český rozhlas, a další)
6.11. Panel I – 13h, RADIO ON – ZVUKOVÉ UMĚNÍ V ETERU I JINDE
Připravila a moderuje Tereza Adámková.
Panel má za cíl poukázat na širokou škálu přístupů pro vysílání umění pomocí rádio signálu. Jaké jsou jiné možnosti pro uvažování o koncepčních rámcích a technologických řešeních? Kdy se stane rozhlasový pořad zvukovým uměním? Kde a za jakých podmínek vznikají podobné pořady? Příkladem je intermediální projekt stanice ČRO3 Vltava Radioacustica. Rozhlasové hry a dokumnety, kdy dramaturgie programových schématů nabízí autorům zabrousit na území experimentu.

HANA HLOŽKOVÁ je dramaturgyně Tvůrčí skupiny Brno. Zaměřuje se hlavně na tvorbu rozhlasových her pro ČRo Vltava (Klub rozhlasové hry, Hra pro tento večer, Rozhlasové jeviště, Minutové hry aj.). GABRIELA ALBRECHTOVÁ je autorka rozhlasových dokumentů a literárních pořadů. Překládá divadelní hry a zabývá se pedagogickou činností v oblasti rozhlasové a zvukové tvorby. LADISLAV ŽELEZNÝ je autorem zvukových instalací, hudebník a multimediální umělec. ROMAN ŠTĚTINA s ve své tvorbě zabývá rozhlasem a formáty rozhlasové hry a rozhlasového rozhovoru. Pracoval pro ČRo 3 – Vltava v rámci projektu Radiogalerie, kde vytvořil sérii rozhovorů se současnými českými a slovenskými umělci.

15:30 – 17:00, Panel II - ZVUKOFF
připravila a moderuje JOHANA ŠVARCOVÁ
Lze stávající vysílací formáty institucionálních veřejnoprávních i komerčních médií využít pro příběhy s otevřeným koncem, o práce obohacené například o principy improvizace? Jaké jsou zkušenosti a vize umělců, nebo dramaturgů v tomto ohledu co se týká budoucnosti?
ZDENEK TOMÁŠEK pracuje jako dramaturg a produkční brněnského kulturního prostoru PRAHA, spolukurátor přehlídky hraničních oblastí audiovizuálního umění Audiovize, stálý člen redakce magazínu o hudbě Ditchmag. LUKÁŠ JIŘIČKA studoval komparatistiku na FF UK a dramaturgii na DAMU v Praze. Působí jako divadelní dramaturg, pedagog, režisér radioartových projektů, tvůrce galerijních instalací či filmů a publicista. PAVEL NOVOTNÝ je pedagog, překladatel a autor experimentálních textů, na principu přenosu mluvené řeči do psané podoby. Vydal básnické sbírky "Sběr", „Mraky“ a „Havarijní řád“ a společně s Helenou Skalickou prózu „A to si pak můžeš řikat, co chceš“. TOMÁŠ PROCHÁZKA působí v oblasti divadla, performance, hudby a intermédií. Podílel se na mnoha scénických projektech, často jako technik, hudebník, zvukař a herec zároveň (skupina Derevo, Divadlo bratří Formanů, Min Tanaka, Grifftheater, Buchty a loutky).
JIŘÍ SUCHÁNEK založil audiovizuální projekt Mateřídouška, kde tvořil hudbu a animace z kreseb Terezy Damcové.

7. 11. 14:00 živá rádio IMPROPERFORMANCE - Johana Švarcová a Tomáš Procházka

Improvizovaná radio performance v podání sampleru, kazeťáku, walkmanu a diktafonu v režii Johany Švarcové a Tomáše Procházky. Výchozím bodem performance jsou archivní záznamy na kazetách, některými z nich jsou amatérsky zaznamenané pořady z oficiálního vysílání Českého a Československého rozhlasu. Dvouhodinová improvizovaná koláž hudby/noisu/mluveného slova bude vysílaná z prostoru tranzitdisplay do vzduchu.

5., 6. a 7.11. 13:00-18:00 Sound On/Radio Off (mezioborový seminář – diskuze - projekce – zvuková procházka – rozhlasová improvizace)

tranzitdisplay
opening hours Tue-Sun 12.00 noon - 6.00 p.m.
Dittrichova 9/337, Prague 2, CZ
www.tranzitdisplay.cz info@tranzitdisplay.cz
www.tranzit.org 

Licence Creative Commons