english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

KKA2: Fanfikce – Lovu zdar!

Na konci sedmdesátých let přirovnal Michel de Certeau čtenáře knih k poutníkům, kteří systematicky vnikají na území, jež jim nepatří, a jako „nomádi pytlačící na polích textů, které nenapsali, přivlastňují si bohatství Egypta zachycené na svitcích papyru“.

Kritický klub A2 bude tentokrát věnován radikální skupině těchto pytláků, kteří se místo příležitostného pychu rozhodli prostor zveřejněných slov, vět a příběhů obsadit, kolonizovat, přeorat a osázet vlastními rostlinami – těm, kteří od četby přešli tvorbě vlastních textů, filmů, písní a obrazů, v se zápletky, scenérie a postavy z jejich oblíbených knih, filmů, seriálů či komiksů transformují do nových, fanouškovským zápalem stmelených fikcí.

V průběhu večera se budeme zabývat specifickými rysy fanfikcí (jejich opakujícími se motivy, narativními strategiemi a žánry), způsoby a pravidly jejich produkce (pro něž je podstatná kolektivní tvorba i konzumace a spontánně bující síť neoficiálních distribučních kanálů); tím, jak proměňují ustálené kategorie, jež literární teorie vyprodukovala k popisu uměleckého provozu (od konceptu autorství a intelektuálního vlastnictví, přes údajnou autonomii uměleckého díla až k pojmům jako je originalita, intertextualita či fikční svět). Vedle formální analýzy fanfikcí se zaměříme i na sociální aspekty tohoto fenoménu: co například o současné společnosti vypovídá fakt, že na rozdíl od oficiální, institucionalizované umělecké produkce jsou fanfikce většinou dílem žen?

Pozvání přijali Lucie Cupalová, Markéta Pytlíková, Veronika Abbasová, Antonín Tesař, Jan Kolář. Moderuje Blanka Činátlová

5.11. 19:00 KKA2: Fanfikce – Lovu zdar!

tranzitdisplay
opening hours Tue-Sun 12.00 noon - 6.00 p.m.
Dittrichova 9/337, Prague 2, CZ
www.tranzitdisplay.cz info@tranzitdisplay.cz
www.tranzit.org 

Licence Creative Commons