english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Dóra Maurer, Inter-Images. Spojitosti mezi malbou a pohyblivými obrazy.

Od raných 70. let se Dóra Maurer zabývá vztahem prostoru a pohybu, používala sériové sekvence obrázků, geometrické struktury, znaky a barvy. V počátcích své tvorby se přesunula od experimentování s tiskem k vysoce konceptuální fotografii, strukturálnímu filmu a fázové kresbě. Pracuje se širokou škálou medií a vytváří práce založené na rigidních matematických a konceptuálních procesech vedena empirickým přístupem ke konceptuálnímu řešení problému.

Vedle geometrických systémů a forem, jež jsou základními prvky jejích kompozic, často používá lidskou tvář a tělo, aby prozkoumala dynamickou rovnováhu mezi statickým a pohyblivým obrazem ve vztahu k jeho zpodobnění.
Ve své prezentaci promluví Dóra Maurer o některých konceptuálních vláknech, která spojují různé části její tvorby od 70.let v oblasti experimentálního filmu, a bude zkoumat hlavní motivy a přístupy, které definovaly její umělecký přístup poslední čtyři dekády bez ohledu na médium a techniku.

Dóra Maurer (1937, Budapešť) je jednou z vůdčích postav generace maďarské neo-avantagardy od raných 70. let. V roce 1961 vystudovala fakultu malby a grafiky na Maďarské akademii výtvarných umění. Její experimentální filmy a série konceptuálních fotografií jsou uznávány a oceňovány doma i ve světě. Vedle své umělecké praxe se významně zapojuje i do pedagogických, organizačních i kurátorských aktivit: mezi lety 1975-77 vedla ve spolupráci s Miklósem Erdélym neformální studijní útvar Creativity Practices (Tvůrčí Praktiky) ve společnosti Ganz-Mávag v Budapešti a od roku 1990 vyučuje na Maďarské akademii výtvarných umění. Její práce jsou k vidění v nejvýznamnějších výstavních prostorách celého světa a jsou součástí soukromých i veřejných sbírek včetně MoMA NY, Tate a Centre Pompidou.

Čtvrtek 29.10. 2015 19:00
Dóra Maurer, Inter-Images. Spojitosti mezi malbou a pohyblivými obrazy.

Přednáška bude vedena v maďarštině (bude upřesněno), simultánní překlad do češtiny bude zajištěn.

Tato prezentace se koná v součinnosti s výstavou Dóra Maurer: Parallel Systems v galerii hunt kastner v Praze (vernisáž 30. října v 18h, do 19. prosince 2015). Na této samostatné výstavě v galerii hunt kastner bude prezentován experimentální 16 mm film z konce 80. let nazvaný Inter-Images 1-3 sestávající ze tří nezávislých prací využívajících vizuální efekty zoetropu, přerušování a maskování, v němž autorka analyzuje povahu procesu vizuální percepce.

------------
otevírací doba út-ne 12.00 - 18.00
Dittrichova 9/337, Praha 2
www.tranzitdisplay.cz info@tranzitdisplay.cz 

Licence Creative Commons