english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

IRWIN (prezentace a diskuze)

Skupina Irwin se při své prezentaci zaměří na NSK State in Time, který byl založen v roce 1992 jako transformace uměleckého sdružení Neue Slowenische Kunst (NSK). NSK vzniklo v roce 1984 v Jugoslávii ze tří skupin – Irwin, Laibach a divadla Scipion Nasice Sisters.

Zásadní pro fungování a rozvoj NSK byla spolupráce, volná výměna myšlenek mezi jednotlivými členy a skupinami a společné plánování aktivit. Založení NSK State in Time bylo odpovědí na radikální politické změny v Jugoslávii a východní Evropě na začátku 90. let. Kromě organizování projektů, jako byla dočasná velvyslanectví a konzuláty, začal NSK State in Time v roce 1993 vydávat cestovní pasy. Na světě je momentálně asi 14 000 držitelů pasů NSK.

Hlavním nástrojem šíření poselství NSK byl internet. Webová stránka elektronického velvyslanectví Tokio, kterou v roce 1994 spustilo NSK, zůstala aktivní po několik let. V roce 2001 spustil athénský designer Haris Hararis neoficiální webovou stránku NSKSTATE.COM, která se stala ústředním místem setkávání občanů NSK. Tehdy začalo být zřejmé, že občané NSK se začínají organizovat, a to jak online, tak i ve skutečném světě. Využívali konceptuální prostor a ikonografii NSK State in Time i ostatních skupin NSK jako základnu pro své vlastní akce a reakce. Následně bylo rozhodnuto tyto iniciativy neomezovat, ale podporovat. Po Prvním kongresu občanů NSK, který se konal v Berlíně v roce 2010, začal NSK State in Time žít svým vlastním životem nezávisle na svých tvůrcích.

Prezentace skupiny Irwin je organizována Are ve spolupráci s UMPRUM v Praze za podpory Velvyslanectví Slovinské republiky.


IRWIN (prezentace a diskuze)
čtvrtek 15. 10., 19:00

otevírací doba út-ne 12.00 - 18.00
Dittrichova 9/337, Praha 2
www.tranzitdisplay.cz info@tranzitdisplay.cz
www.tranzit.orgExternal Links
http://www.are-events.org
https://www.umprum.cz
http://praga.veleposlanistvo.si

 

Licence Creative Commons