english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

KARDIOSTIMULÁTOR - Otevřená dílna se členy Prague Modern a Prague Modern Young

Prague Modern, na české i zahraniční scéně zavedený ansámbl soudobé hudby, pořádá kurzy určené studentům hudebních škol i široké veřej-nosti. Hlavní náplní kurzů jsou otevřené dílny zaměřené na ansámblovou hru, která je určena studentům nejen středních a vysokých hudebních škol, ale také jazzovým muzikantům i nadšeným amatérům.

Letošními kurzy Kardiostimulátor bychom rádi pozvali k nekončícímu objevování nové hudby, nových partitur (grafických, verbálních, otevřených...), prohlubování vlastních schopností (sólová i kolektivní improvizace) a k seznámení se zásadními tvůrci a díly avantgardy 20. století.

Naši zkušení lektoři a přední interpreti soudobé hudby (Lenka Kozderková – flétny, Tomáš Františ – fagot, David Danel – smyčcové nástroje, Daniel Matej – skladba, dirigování, improvizace) budou studentům k dispozici v rámci komorních i individuálních lekcí a spolu také nastudují program mimořádného závěrečného koncertu. Pro-gram bude doplněn zajímavými přednáškami a projekcemi. Kurzy Kardi-ostimulátor se budou konat 5. -7. prosince 2014 v Praze v prostorách HAMU a galerie tranzitdisplay (za podpory obou institucí). Kurzovné je díky grantové podpoře MKČR zdarma.

HARMONOGRAM:
Pátek (5.12.)
10:00 – 13:00 – ansámblové zkoušky (HAMU)
14:30 – 17:00 – dílny nástrojových skupin, individuální lekce (HAMU)
18:00 – přednáška – Daniel Matej - Otevřené partitury a koncepty ve školních lavicích (Tranzitdisplay)
19:30 – projekce (Tranzitdisplay)

Sobota (6.12.)
10:00 – 13:00 – ansámblové zkoušky(HAMU)
14:30 – 17:00 – dílny nástrojových skupin, individuální lekce (HAMU)
18:00 – přednáška – Jan Ryant Dřízal - Současná estonská hudba (Tranzitdisplay)
19:30 – projekce (Tranzitdisplay)

Neděle (7.12.)
10:00 – 13:00 generální zkouška (Tranzitdisplay)
19:00 - koncert - KARDIOSTIMULÁTOR, závěrečný koncert kurzů (Tran-zitdisplay)

PROGRAM:
1) Alexej Porfiriadis - DROPS
2) Daniel Matej - STRUCTURES, PAGES (...and IMPROVISATIONS)
4) Petr Cígler - THE JOURNEY INTO THE ULTIMATE SERENITY
5) John Cage - FOUR6

5.-7.12 10:00-21:30 KARDIOSTIMULÁTOR - Otevřená dílna se členy Prague Modern a Prague Modern Young

Tranzitdisplay / Dittrichova 9/337 / Praha 2
www.advojka.cz / www.tranzitdisplay.cz 

Licence Creative Commons