english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

KKA2 Homo Sacer Giorgio Agambena

Při příležitosti vydání českého překladu prvního dílu trilogie Homo Sacer italského filosofa Giorgio Agambena se v pražské galerii Tranzitdisplay bude konat již čtvrtý letošní Kritický klub A2. Debata KKA2 se především pokusí uchopit výraz homo sacer v perspektivě Agambenova myšlení. Nevyhnutelně se bude věnovat jeho silné tezi, že výjimečný stav je paradigmatem politických režimů současnosti a tomu, jakých podob ve skutečnosti aktuální projevy proklamovaného výjimečného stavu nabývají. S touto problematikou také souvisí apokalyptičnost a katastrofické vize, které se prolínají celým jeho dílem. Kde najít zdroje konstruování temných scénářů budoucího vývoj a jsou vůbec na místě? V neposlední řadě se budeme věnovat také důsledkům jeho myšlení pro politickou praxi a tomu, jak ji (jestli vůbec) může jeho myšlení ovlivnit.

Debaty se zúčastní politolog Vojtěch Belling, filosof Jiří Růžička a filosof Petr Kouba. Moderátorem večera bude Matěj Metelec.


28.5. 2013
19:00h


tranzitdisplay
Dittrichova 9/337, Praha 2 

Licence Creative Commons