english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

PRACOVNÍ SETKÁNÍ / SYMPOZIUM: THE NEED TO HISTORIZE

symposium / tranzitdisplay

Téma semináře:
V poslední dekádě se uměleckém prostředí objevila dlouhá řada uměleckých, teoretických a intedisciplinárních iniciativ a aktivit resuscitujících relativně klasický topos „archivu“.

Právě geografická a epistemologická rozmanitost archivních zájmů nás vede k potřebě uspořádat skromné pracovní setkání, jehož cílem je vytvořit vzájemnou komunikaci a personální propojení mezi aktéry nových klasifikací a archivních narací. Smyslem tohoto setkání není vytvořit sumu, ale iniciovat komunikaci mezi aktéry z bývalého komunistického bloku a postkoloniálního světa, dvou regionů, v nichž role re-evaluace historie, subjektivní i kolektivní paměti, jejich diskontinuit a paralelit má zcela aktuální politický a umělecký rozměr.


Obsah semináře:
Jednotlivé příspěvky by měli být zaměřeny na Archívy jak z obecného úhlu pohledu, tak i z individuálního hlediska. Účastníci symposia mohou poskytnout úvodní vhled do problematiky, orientaci v typologiích, strukturách a důvodech vzniku jednotlivých Archívů. Důležitou otázkou je formální výstavba Archívu/ů, způsob jejich organizace a strukturování (epistemologie).
Hlavním předmětem příspěvku může být zaměření se na způsob práce s jednotlivými Archívy a různé přístupy k jejich editaci či hledání konceptuálních rámců pro výběr práce s Archívy. Po případě komentování již existujících Archívů, vytváření nových, nebo také rozbor jednotlivých obsahů.

15.-17.12. 2011
tranzitdisplay
Dittrichova 9, Praha, CZ


Pozvaní hosté:

Baladrán, Zbyněk (Česká republika); Blaščák, Fedor (Slovensko); Davies Clare (Egypt); Grúň, Daniel (Slovensko); Havránek, Vít (Česká republika); Hegyi, Dóra (Maďarsko); Karroum, Abdellah (Maroko); Klímová, Barbora (Česká republika); Museum of American Art (Goran Djordjević, Německo); St.Auby, Tamás (Maďarsko); Schoellhammer, Georg (Rakousko); Tordai S, Attila (Rumunsko); Vesic, Jelena (Srbsko); Vlahos, Vangelis (Řecko); Zolghadr, Tirdad (Írán).
Pracovní setkání bude probíhat v angličtině formou prezentací hostů aktivit a pracovními diskusemi.External Links
tranzitdisplay
Sweet Sixties

Downloads
pozvaní hosté (pdf, 193 kb)


 

Licence Creative Commons