english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Práce: Autorské čtení a beseda s Marianem Pallou

Práce / Work

Mariana Pally se ptá Barbora Klímová

Večer probíhá v rámci projektu Barbory Klímové: Soukromé archivy. Autorské čtení a beseda s Marianem Pallou je součástí výstavy Tímto okamžikem (galerie Jelení, tranzitdisplay).

TÍMTO OKAMŽIKEM
PŘIPRAVILA BARBORA KLÍMOVÁ
NA ZÁKLADĚ AKTIVIT MARIANA PALLY

Výstava Tímto okamžikem, probíhající souběžně v prostorách tranzitdisplay a Galerii Jelení představuje vybraný úsek tvorby Mariana Pally v 70.–80. letech. Soustředí se na Pallovy neobjektové a procesuální aktivity a na jejich působení v rámci společenství zúčastněných. Mapuje autorovu práci, adresovanou ve zmíněné době okruhu přátel a známých prostřednictvím poštovních dopisů a zásilek.

Jak byla Marianova činnost zachycena v několika privátních archivech obesílaných, ilustruje prezentace v prostorách tranzitdisplay. Instalace, doplněná o besedu s autorem a další doprovodný program, poskytne obecnější náhled na tuto specificky vymezenou oblasti Pallovy tvorby.
Výstava v Galerii Jelení se potom zaměří na jednu z poštou rozeslaných zpráv. Je výjimečná mimo jiné tím, že se zmiňuje o 17 osobách, které ji obdržely. Část z nich se v rámci projektu podařilo oslovit, a jejich prostřednictvím nejenom rekonstruovat Záda velryby, ale i obraz autora a společenství, které se tehdy formovalo tvůrčím životem.

Marian Palla (*1953) v roce 1977 ukončil studium konzervatoře v Brně, obor kontrabas. Přes patnáct let pak působil v orchestru Janáčkovy opery v Brně. Souběžně se věnoval konceptuální tvorbě, která je rozprostřena mezi media tradičně spojovaná s výtvarným uměním (kresba, malba, objekt, performance), ale i s hudbou a literaturou. Její vnímání širokou veřejností ztěžuje mj. skutečnost, že je lokalizována na pomezí privátní a veřejné sféry, prolíná se s hospodskou kulturou. Fragmenty aktivit ze 70.–80. let zůstávají z velké části skryty v privátních archivech a ve vzpomínkách zúčastněných.

Obě výstavy a doprovodný program lze vnímat jako celek, který je motivován otázkami vzájemného vztahu uměleckého díla a jeho diváka. Zabývá se tvorbou jako prostředkem komunikace a sdílení jednotlivců a skupin. Zkoumá otázky zprostředkovatelnosti nemateriálních děl, která zahrnují neopakovatelné okolnosti vzniku.

28.3. 2011 18:00.
tranzitdisplay
Dittrichova 9, PrahaProjekt se uskutečňuje díky laskavé spolupráci Mariana Pally, Dalibora Chatrného, Jiřího Valocha, J. H. Kocmana, Marie Kratochvílové, Vladimíra Ambroze, Jaroslava Šťastného, Jaroslava Monte Kvasnici. Za prostorové řešení vděčí Zbyňku Baladránovi, Matěji Smetanovi a týmu tranzitdisplay bez jehož podpory by nevznikl.

Originály knih Mariana Pally jsou na požádání k nahlédnutí u zaměstnanců galerie tranzitdisplay.Related
TÍMTO OKAMŽIKEM. MARIAN PALLA. Připravila Barbora Klímová

 

Licence Creative Commons