english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Práce: diskuse nad knihou Deleuze/Guattari: Tisíc plošin

diskuse / Práce /Work /

Práce: diskuse nad knihou Deleuze/Guattari: Tisíc plošin

Pozvaní hosté: Miroslav Petříček (Ústav filosofie a religionistiky FF UK), Václav Magid (VVP AVU) a Tomáš Pospiszyl (FAMU)


Diskuse probíhá v rámci programu Práce
Formát diskuse v programu Práce je pracovním nástrojem, určeným pro setkání nad tématem v jeden čas na jednom místě. Nemusí dojít nutně k závěrům; spíše než závěr dvakrát podtržený je pro nás větším smyslem samotný proces debaty.

8.3. 2011 18:00.
tranzitdisplay
Dittrichova 9, Prahavstup volný

External Links
tranzitdisplay

 

Licence Creative Commons