english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Práce: EGYPT: Výjimečný stav

diskuse / Práce /Work /

tranzitdisplay Vás srdečně zve
k další ze série čtvrtečních diskusí

EGYPT: Výjimečný stav

Pozvaní hosté: Tereza Spencerová, Pavel Barša, Yaser Daniel Reizk
Kritický vhled na současnou situaci v Egyptě.

Jak vidí současnou situaci v Egyptě lidé, kteří se posledních událostí bezprostředně účastnili či je sledovali, a to nejenom v krátkodobém
horizontu posledních týdnů? Pozvané hosty spojuje živá zkušenost Egypta a / nebo dlouhodobé zaměření na tuto oblast. Rádi
bychom, aby se diskuse distancovala od emocí přinášených západními médii; vděčnou syrovost fotografií pouličních bojů chceme doplnit o další, obecnější úrovně současné situace. Co se o Egyptě dozvídáme a co bychom se dozvídat měli, jak lze egyptské události srovnat se středoevropskými zkušenostmi, jakou roli může v demokratizačním procesu hrát kultura a umění.


Tereza Spencerová
publicistka, žila několik let v Káhiře a stále se tam vrací, byla přítomna začátku pouličních demonstrací
(http://www.literarky.cz/blogy/tereza-spencerova)

Pavel Barša
filosof a politolog se zaměřením na mezinárodní vztahy a postkoloniální studia
(http://www.iir.cz/display.asp?ida=144)

Yaser Daniel Reizk
novinář, dlouholetý zpravodaj několika arabských deníků ve střední Evropě. Pochází z Egypta, v ČR žije téměř 32 let

10.2. 2011 19:00.
tranzitdisplay
Dittrichova 9, Praha 2


Přednáška bude v českém jazyce


Diskuse probíhá v rámci programu Práce
Formát diskuse v programu Práce je pracovním nástrojem, určeným pro setkání nad tématem v jeden čas na jednom místě. Nemusí dojít nutně k závěrům; spíše než závěr dvakrát podtržený je pro nás větším smyslem samotný proces debaty.

External Links
tranzitdisplay

 

Licence Creative Commons