english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Práce: Kate Fowle - Kurátorské platformy & sítě

přednáška / Práce/ Work

Zatímco 90. léta minulého století zažívala rozkvět v zakládání mezinárodních výstav (bienálí) napříč celým světem, které otevíraly dveře dialogům mezi rozličnými odborníky, byla minulá dekáda spíše svědkem evoluce nových modelů institucí, které umožnily vývoj nových sítí a spoluprací mezi umělci, kurátory a organizacemi, jak regionálního, tak mezinárodního charakteru.

Vybudovaly se tak platformy k vytváření programů a akumulaci výzkumu nad rámcem národních nebo lokalizovaných mandátů, které podnítily akumulaci vědění a projektů skrz společné zájmy, založené na zkušenostech a praxi.


Kate Fowle, výkonná ředitelka Independent Curators International (ICI),
New York, tyto vývojové trendy podrobí drobnohledu a představí nové programy a výstavy zastřešované ICI během minulého roku, jako kausální studie uvažování o rozšiřování mezinárodních platforem a sítí pomocí výstav a diskursivních programů. Fowle představí nové flexibilní a modulární výstavy, jako například FAX, Project 35 a sérii výstav Exhibitions in a Box, společně s novými diskusními a výcvikovými programy, výzkumnými projekty a online platformami zaštítěnými ICI, objasní způsoby, kterými instituce reaguje na a přemýšlí o nových modelech současného mezinárodního angažmá a networkingu.Tato série přednášek je součástí výzkumu Kate Fowle ve střední a východní Evropě, uskutečněné za podpory nadace Trust for Mutual Understanding (TMU).

4.2. 2011 18:00.
tranzitdisplay
Dittrichova 9, Praha


přednáška bude v anglickém jazyce

External Links
tranzitdisplay

Downloads
Kate Fowle CV (anglicky) (doc) (doc, 24 kb)


 

Licence Creative Commons