english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Diskuse na téma vydávání autorských knih a katalogů

diskuse/ Práce/ Work

Otázky, které bychom chtěli nechat zaznít:
proč se velká nakladatelství příliš nezabývají autorskými knihami a katalogy; je vydávání autorských knih doménou malých nakladatelství a galerií a autorů samotných?; kde jsou opěrné body, chce-li si umělec vydat katalog, jsou-li tedy nějaké?

25.11.2010 19:00
tranzitdisplay
Dittrichova 9/337, Praha 2

k účasti byli pozváni: Michal Rydval (FRA), Jan Šerých, Michal Souček (Arbor Vitae), Filip Suchomel (VŠUP), Alena Boika (DIVUS).
Moderuje Tomáš PospiszylDiskuse probíhá v rámci programu Práce
Formát diskuse v programu Práce je pracovním nástrojem, určeným pro setkání nad tématem v jeden čas na jednom místě. Nemusí dojít nutně k závěrům; spíše než závěr dvakrát podtržený je pro nás větším smyslem samotný proces debaty.

External Links
tranzitdisplay

 

Licence Creative Commons