english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Práce: Neutilitární škola I. – Workshop „Rekonstrukce didaktických pomůcek“

Práce/ Work

Text Information/
Picture Gallery/

Josef Daněk, Barbora Klímová

Neutilitární škola I. – Workshop
„Rekonstrukce didaktických pomůcek“

V rámci projektu Práce: NEUTILITÁRNÍ ŠKOLA - JOSEF DANĚK, BLAHOSLAV ROZBOŘIL A BARBORA KLÍMOVÁ


Program:
Účastníci dostanou možnost dotvářet a spoluvytvářet didaktické pomůcky pro následující veřejné lekce Neutilitární školy: "Ambrož, obraz v obraze" (2.11.2010) a "Železná neděle" (9.11.2010).


Během práce je Josef Daněk seznámí se základní myšlenku svérázného pedagogického systému, který společně s Blahoslavem Rozbořilem vytvořili v druhé polovině osmdesátých let na obranu před tehdy nastupující dobou "pragmatické" reformy společnosti.
Smyslem tohoto pedagogického systému je výchova "zbytečného člověka", osobnosti, která není způsobilá ke zneužití v soukolí pragmatického společenského řádu.

19.-20.2010 17-19 hod.
tranzitdisplay
Dittrichova 9/337, Praha 2

-------------------------------------------

Práce: Neutilitární škola – Josef Daněk, Blahoslav Rozbořil a Barbora Klímová

19.–20.10. 2010, 17.–19.00
Neutilitární škola I. – Workshop „Rekonstrukce didaktických pomůcek“

2. 11. 2010, 18.00
Neutilitární škola II. – Autorská prezentace archivního dokumentu „Ambrož – obraz v obraze“

16. 11. 2010, 18.00
Neutilitární škola III. – Teatrální přednáška „Železná neděle“

30. 11. 2010, 18.00
Neutilitární škola IV. – Scénická beseda „Josef Daněk a Blahoslav Rozbořil představují divákům publikum“

Veřejné konzultační hodiny Neutilitární školy probíhají v prostorách Tranzitdisplay v říjnu a listopadu vždy ve středu od 14. do 18.00.External Links
tranzitdisplay

 

Licence Creative Commons