english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

workshop Monument transformace

Monument transformace

Workshop je součástí dlouhodobého výzkumného projektu Monumentu
Transformace. Koná se při příležitosti doposud nejrozsáhlejší výstavy, která
je pořádána v Městské galerii v Praze a při příležitosti vydání publikace
české verze "Atlasu transformace"

Výchozím bodem workshopu je hypotéza srovnatelnosti procesů transformace z
nového geografického pohledu na transformační země (východní Evropa, Řecko,
panělsko, Jihovýchodní Asie a některé země Latinské Ameriky.). Základním
tématem jsou možnosti umělecké representace a artikulace těžko uchopitelných
procesů změn, které se současní umělci a kurátoři pokouší nově definovat
pomocí nových výstavních a publikačních formátů. Toto srovnání provedou
autoři a diskutující na základě analýzy a subjektivní interpretace
jednotlivých hesel "Atlasu transformace". Součástí workshopu budou příspěvky
otevírající pluralitu metodologických i imaginativních přístupů, které
autoři projektu využili. Workshop je určen pro odbornou veřejnost,
zabývající se aktivně zkoumáním procesů transformace mezinárodní kurátory a studenty.

10.-12.7.
tranzitdisplay
Dittrichova 9, Praha 2


přednášející/speakers: Anna Paula Cohen, Claire Bishop, Eileen Legaspi
Ramirez, Jy Moon, Joanna Erbel, Victor Misiano, Karl Holmquist, Georg
Schoellhammer.

hosté/guests: Alina Serban, Antonia Majaca, Beatriz Herraez, Chuz Martinez,
Jessica Morgan, Natasa Petresin-Bachelez,External Links
Monument transformace
tranzitdisplay


Downloads
workshop_cv.pdf (pdf, 67 kb)


 

Licence Creative Commons