english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Co se s námi stalo? S člověkem, společností 1989 – 2009.

Monument transformace: série diskusí

Série tří přednášek spojených s následnými diskusemi, které konfrontují domácí umělce, intelektuály, politiky a ekonomy se základní otázkou: Co se s námi stalo za posledních dvacet „transformačních“ let od sametové revoluce?


Politologické, ekonomické i historické analýzy dnes poměrně uceleně rekonstruují průběh transformačního období. Záběr a měřítko jejich zájmu postihuje především transformaci jako strukturální proměnu právního, politického systému, ekonomie, médií, apod. Analýzy samotné jsou psány a sledovány povýtce specialisty a obory povětšinou nahlížejí transformační změny v optice svých specializací. Pokud bychom použili psychoanalytickou metaforu, jsou tyto analýzy viditelnou špičkou ledovce.
Přesto zkušenost s transformací je zcela existenciální a máme ji de-facto všichni. Proto je otázka Co se stalo? tázáním se po formulaci toho, jak velkým změnám, jež strukturální analýzy transformace postihují, porozumět a jak je dát do souvislosti s našimi sny, vizemi, zkušenostmi i každodenním konáním.
Transformace živelně otevřela a znovu nastolila základní otázky smyslu lidské existence a smyslu společenského uspořádání – jak byly tyto otázky v transformačním období formulovány a zodpovězeny? Jaký vliv měla transformace na denní snění (kreativitu), vědomí i nevědomí?

S cílem představit své optiky a interpretace změn, jež proběhly za posledních dvacet let, jsme pozvali vůdčí osobnosti často polárních názorů z oborů, jež jen zřídka vstupují do přímého dialogu se současným výtvarným uměním a současnými umělci. Tyto osobnosti představí své koncepce, které následně přejdou ve veřejnou diskusi.

čtvrtek 12.3, 19.3., 26.3.
vždy od 19:00
tranzitdisplay
Dittrichova 9/337, Praha 2, cz12.3. – Tomáš Ježek, Tomáš Sokol, Miroslav Petříček, Jiří Havel

19.3. – Jiří David, Ladislav Jakl, Václav Žák, Vladimíra Dvořáková

26.2. – Pavla Jonnsonová, Jiřina iklová, Linda SokačováRelated
MONUMENT TRANSFORMACE
Monument Transformace - Fragment # 5
Monument transformace - Slovník uvnitř Slovníku
Monument Transformace, Fragment #7: Komunismus nikdy nebyl*/ Slovník

External Links
Monument transformace
tranzitdisplay


Downloads
Info_cz_eng.pdf (pdf, 80 kb)


 

Licence Creative Commons