english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Monument transformace - Slovník uvnitř Slovníku

pracovní diskuse/ workshop

Pracovní diskuse/workshop na téma Slovník uvnitř Slovníku, vztahující se k projektu Monument Transformace (publikace Slovník transformace).


Kulatý stůl je tematicky zaměřen na vytvoření Slovníku transformace. Cílem je vytvořit pomocí strukturovaných hesel nástroj pro intelektuální uchopení procesů společenských a politických změn v zemích, které sami přijali adjektivum „transformační“ anebo jsou tímto termínem označovány.

Zajímá nás, jestli se dají zkušenosti z různých zemí a období zobecnit a najít společné jmenovatele. Vlastní vědomí toho, že člověk nebo společnost prochází proměnou byl pro nás startovním bodem a prvotní touhou po definici takového stavu. Uvědomujeme si problémy, které takové tázání přináší. V prvé řadě je to problém časového měřítka a zaměření jednotlivých objektů transformace. Při přípravě slovníku jsme objevili termíny specificky místní a časové, které diverzifikují obecné termíny a vytváří vlastní slovníky.

Cílem příspěvků a diskuse je najít klíč pro strukturování slovníku (slovníků uvnitř slovníku), najít shodu v základní metodologii a v neposlední řadě přinést inspiraci a nové nápady pro všechny zúčastněné.

27.11 - 29.11.2008
tranzitdisplay
Dittrichova 9, Praha 2


Seznam hostů a jejich vystoupení naleznete v příloze (pdf, v aj)


koncept a organizace: Zbyněk Baladrán a Vít Havránek

External Links
Monument transformace
tranzitdisplay


Downloads
Casovy_rozvrh_MT_konference.pdf (pdf, 59 kb)


 

Licence Creative Commons