english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Nikolett Eross : Trafo Gallery

přednáška

Přednáška představí aktivity galerie Trafo - nezávislé platformy fungující v rámci Trafo House of Contemporary Arts v Budapešti.

Kdysi první budapešťský squat, dnes kulturní centrum s bohatým programem, soustřeďující se nejen na současné umění. Prezentace bude věnována především lokální scéně v jejím
širším kulturně-sociálním kontextu. Vzhledem k tomu, že se Trafo nachází v
části Budapeště, která v současnosti prochází dramatickými změnami,
dynamicky vyvíjí svou činnost jako paralelní aktivity na poli současného umění.

Nikolett Eross je kurátorka Budapešťské galerie Trafo a editorka on-line časopisu o současném umění www.exindex.hu

15.00-16.30
Vysoká škola uměleckoprůmyslová
nám. Jana Palacha 80
Praha
přednášková místnost 115diskuse bude probíhat v anglickém jazyce

External Links
exindex
Trafo gallery
V UP


 

Licence Creative Commons