english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Produkce: Produkce a veřejný prostor

kulatý stůl

Série diskusí na téma Produkce

Lara Almarcegui
umělkyně z Rotterdamu
Béatrice Josse
ředitelka, FRAC Lorraine
Barbora Klímová
umělkyně
Ludvík Hlaváček
ředitel FCCA Praha

moderuje Vít Havránek, tranzit.cz

Jak bychom definovali veřejny prostor?
Komu patří? Kdo ho spravuje?
Jak současné umění pracuje a eventuálně mění statut veřejného prostoru?
Je možné najít souvislost mezi způsoby produkce současného umění a tranformacemi veřejného prostoru?
Jak probíhá vzájemná výměna mezi aktivistickými strategiemi ve veřejném prostoru a současným uměním?

02.02.2006, 17:00
Vysoká škola uměleckoprůmyslová
nám. Jana Palacha 80
Praha 1


ve spolupráci mezi: tranzitem - Francouzským Institutem v Praze – Centrem pro současné umění Futura - FRAC

diskuse bude probíhat v anglickém jazyce

Related
Produkce: Jak má fungovat prostor pro současné vizuální umění?
Produkce: Produkovat reflexi

External Links
Les Laboratoires
galerie Futura
Francouzský institut v Praze
Le Frac
Vysoká škola uměleckoprůmyslová


 

Licence Creative Commons