english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Produkce: Jak má fungovat prostor pro současné vizuální umění?

kulatý stůl

Série diskusí na téma Produkce

Eva Gonzales Sancho
ředitelka FRAC Burgundy
Dora Garcia
umělkyně
Alberto di Stefano
Centrum pro současné umění Futura
David Kulhánek
galerie Display
Rafani
umělecká skupina

moderuje Vít Havránek, tranzit.cz


Jaké jsou zákonitosti fungování prostoru pro současné umění?
Jak je strukturován a co jeho struktura odráží?
Je souborem indiviuálních stanovisek, nebo má skupinového ducha?
Jak souvisí s místem, v němž je produkován?
Jaký smysl má reflexe umění v našem-vašem kontextu a jak se k němu vztahuje váš-náš prostor?
Jaky je vztah umělecké praxe a teoretické reflexe?

ve spolupráci mezi: tranzitem - Francouskym Institutem v Praze – Centrem pro současné umění Futura - FRAC


diskuse bude probíhat v anglickém jazyce

Related
Produkce: Produkce a veřejný prostor
Produkce: Produkovat reflexi

External Links
Les Laboratoires
galerie Futura
Francouzský institut v Praze
Le Frac
Display


 

Licence Creative Commons