english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Produkce: Produkovat reflexi

kulatý stůl

Série diskusí na téma Produkce: Produkovat reflexi


Guillaume Desanges
revue Trouble, Laboratoires d’Aubervilliers
François Piron
revue Trouble, Laboratoires d’Aubervilliers
Jiří Ptáček
šéfredaktor časopisu Umělec
François Quintin
ředitel FRAC Champagne-Ardenne

moderuje Vít Havránek, tranzit.cz


Jaké jsou zákonitosti fungování časopisu o současném umění ?
Jak je strukturován a co jeho struktura odráží ?
Je souborem indiviuálních stanovisek, nebo má skupinového ducha ?
Jak souvisí časopis s místem, v němž je produkován ?
Jaký smysl má reflexe umění v našem-vašem kontextu a jak se k němu vztahuje váš-náš časopis?
Jaký je vztah umělecké praxe a teoretické reflexe?

13.12.2005, 16:00
Vysoká škola uměleckoprůmyslová
nám. Jana Palacha 80
Praha 1

diskuse bude probíhat v anglickém jazyce

Série diskusí vznikla při příležitosti výstavy NATURalia - Sbírky bez hranic v galerie Futura, ve spolupráci mezi: tranzitem - Francouzským Institutem v Praze – galerií Futura - FRAC.


diskuse na téma Produkce bude pokračovat 19.01.06´ a 13.2.06´

Related
Produkce: Jak má fungovat prostor pro současné vizuální umění?
Produkce: Produkce a veřejný prostor

External Links
Les Laboratoires
galerie Futura
Francouzský institut v Praze
Le Frac
časopis Umělec
Vysoká škola uměleckoprůmyslová


 

Licence Creative Commons