english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Mats Stjernstedt

přednáška

Série diskusí na téma: Témata jsou obecná, ale výpověď by vždy měla být osobní

Mats Stjernstedt
ředitel švédské nadace pro současné umění Index


Mats Stjernstedt je kurátor a spisovatel, a od roku 2001 je ředitelem Indexu - švédské nadace pro současné umění. Index je prostor pro uměleckou produkci a distribuci, místem uměleckých experimentů určených pro diváka. Zaměřuje se na současné umění a kurátorství s cílem vytvořit prostor pro tvořivost v širším smyslu slova. Ročně uspořádá Index v galerijních prostorách 6-8 výstav, vedle toho podporuje i různé jiné formy uměleckého vyjadřování jako například promítání, performance a workshopy, aby dodal programu určitou pohyblivost.

Index se v září bude stěhovat do nové budovy. Přednáška představí výběr projektů a výstav a nadnese několik myšlenek souvisejících s budoucím prograamem nového prostoru.

08.09. 2006, 20.00 h.
Display - prostor pro současné umění
Bubenská 3
Praha 7External Links
Index - The Swedish Contemporary Art Foundation
Display


 

Licence Creative Commons