english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Authentic Structures

sympozium

Primary Documents: A Sourcebook for Central and Eastern European Art since the 1950s (The Museum of Modern Art, 2002; Ed. L. Hoptman a T. Pospiszyl) je kniha seznamující anglicky mluvící čtenáře s hlavními uměleckými a teoretickými hnutími ve střední a východní Evropě v druhé polovině 20. století, reflektující skutečnost, že po pádu železné opony muselo být oficiální podání dějin umění v mnohých zemích východní Evropy přehodnoceno a přepsáno. Sympozium Authentic Structures bude zaměřené na témata klíčová pro místní prostředí a zapojí do diskuse odborníky ze střední a východní Evropy.


diskusní fórum
– podstatnou součástí sympozia je interakce hostů přizvaných k diskusi

Ruxandra Balaci, umělecká ředitelka Národního muzea pro současné umění, Bukurešť, Rumunsko
Joseph Backstein, výtvarný kritik, kurátor, Moskva, Rusko
Klaus Biesenbach, hlavní kurátor, PS1, kurátor v oddělení filmu a médií, MoMA, New York, USA
Beatrice von Bismarck, kunsthistorička, HGBK, Lipsko, Německo
Majlena Braun, mezinárodní program MoMA, New York, USA
Adam Budak, kurátor, Kunsthaus Graz, Rakousko
Karel Císař, kurátor, teoretik, Česká republika
Ekaterina Degot, kunsthistorička, kurátorka, výtvarná kritička, Moskva, Rusko
Miklos Erhardt, umělec, Budapešť, Maďarsko
Stano Filko, umělec, Slovensko
Lucia Gavulova, editorka, časopis Vlna, Slovensko
Dora Hegyi, kurátorka, Ludwig Museum Budapest – Museum of Contemporary Art, Maďarsko
Viera Jančeková, ředitelka Galérie Jána Koniarka, Trnava, Slovensko
Július Koller, umělec, Slovensko
Jiří Kovanda, umělec, Česká republika
Marko Lulic, umělec, Rakousko
Suzana Milevska, teoretička a kurátorka, Makedonie/UK
Camille Morineau, kurátorka, Centre George Pompidou, Paříž, Francie
Vanessa Joan Müller, ředitelka, Frankfurter Kunstverein, Německo
Markus Müller, ředitel oddělení komunikací, KW Institute for Contemporary Art, Berlín, Německo
Armelle Pradalier, kurátorka, Dia Center for the Arts, New York, USA
Hedwig Saxenhuber, editorka, Springerin, Rakousko
Walter Seidl, kurátor, výtvarný kritik, Vídeň, Rakousko
Georg Schöllhammer, editor, Springerin, Rakousko
Josh Siegel, asistent kurátora v oddělení filmu, MoMA, New York, USA
Milada Ślizińska, hlavní kurátorka mezinárodních výstav, Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Varšava, Polsko
Laco Teren, umělec, Slovensko
Igor Zabel, hlavní kurátor, Moderna Galerija Ljubljana, Slovinsko

hlavní místo konání: Museum Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1- Malá Strana


program:
8.12.2004

hovory 15.30
uvítání Jay A. Levenson, ředitel mezinárodního programu, The Museum of Modern Art New York, Jack Stack, předseda představenstva a generální ředitel České spořitelny a.s., Stephan Nobbe, ředitel Goethe-Institutu Prag, Meda Mládková, zakladatelka Musea Kampa, Vít Havránek, vedoucí projektu, tranzit

hovory Marek Pokorný, Borut Vogelnik, Miran Mohar, Pawel Polit
moderátoři Mária Hlavajová, Vít Havránek

akce 18.30
promítání, kurátor Miklos Erhardt, umělec, /hu/
experimentální filmy z archivu studia Bely Balasze v Budapešti


9.12.2004

hovory 10-13
Jaroslav Kozlowski, Mladen Stilinovic, Boris Ondreička, Tomáš Pospiszyl, Ján Mančuška
moderátoři Ekaterina Degot, Borut Vogelnik

hovory 15-18
Laura Hoptman, Iara Boubnova, Miklos Peternak, Branca Stepancic
moderátoři Hedwig Saxenhuber, Georg Schöllhammer

akce 9.12. 2004, 19.30
večerní občerstvení, místo konání: Goethe-Institut Prag

akce 9.12. 2004, 20.30
One of these days, filmový program, kurátoři Display a Arunas Gudaitis & Laura Stasiulyte
místo konání: Goethe-Institut Prag


10.12.2004

hovory 10-13
Mária Hlavajová, Jiří evčík, Zdenka Badovinac
moderátoři Laura Hoptman, Tomáš Pospiszyl


11.12.2004

akce 10-17
prague acces no. 2 – fórum
místo konání: Display - prostor pro současné umění, Bubenská 3, Praha 7
pozvaní umělci a iniciativy (Display, Futura, Galerie Jelení, nakladatelství Divus) nabídnou hostům občerstvení a představí svoji práci ústně, fotografiemi, videem.


výstavy
Karel Malich, retrospektiva, Galerie hlavního města Prahy /kurátor Karel Srp/
František Skála, Skála v Rudolfinu, Galerie Rudolfinum /kurátor Petr Nedoma/


Sympozium organizuje tranzit, The Museum of Modern Art New York, Goethe-Institut Prag. Finančně je podpořil tranzit, Goethe Institut-Prag, The Trust for Mutual Understanding, Ministerstvo kultury České republiky, The Jo Carole and Ronald S. Lauder Travel Fund for Central and Eastern Europe, Institut Francais de Prague, Pro Helvetia. Zvláštní poděkování Sylvii Liska.

External Links
The Museum of Modern Art New York
Goethe-Institut Prag
The Trust for Mutual Understanding
Ministerstvo kultury ČR
The Ronald S. Lauder Foundation
Francouzský institut v Praze
Pro Helvetia


Downloads
poster_eng.pdf (pdf, 61 kb)


 

Licence Creative Commons