english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Roman Berka: museum in progress

přednáška a výstava

07.-15.04.2004

museum in progress se zabývá proměnou kanálů, jejichž prostřednictvím umění komunikuje s veřejností a vyvinulo inovativní modely spolupráce mezi světy obchodu, umění a médii. Tato umělecká asociace, založená v roce 1990, pořádá výstavy v denním tisku, časopisech, na billboardech, domovních fasádách, v televizi a na internetu. Muzeum 21. století existuje jako flexibilní struktura a samo vytváří svou podobu, objevující se v mediálním prostoru.

Aktivity museum in progress jsou výhradně zaměřené na média, jsou závislé na kontextu a působí dočasně. To se týká jak jednotlivých projektů, tak i celkové struktury. Činnost
museum in progress je podmíněna nezávislostí uměleckého rozhodovaní, kterou chrání závazné smlouvy s četnými partnery. museum in progress se obrací na veřejnost jménem současného
mezinárodního umění i otevřeného diskurzu ve společnosti. museum in progress je nezávislý subjekt a jedná bez politických vlivů.

tranzit.cz & Galerie Display

výstava dokumentů museum in progress,
Vídeň, Rakousko

přednáška
Roman Berka, mip
Galerie Display, Praha

External Links
museum in progress
Display - prostor pro současné umění 

Licence Creative Commons