english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Helena M. Jonášová

Finanční manažerka /

helena@tranzit.org

Vystudovala Divadelní fakultu Akademie múzických umění, Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy a Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity a studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Dlouhodobě se věnuje finančnímu a grantovému managementu v uměleckém a kulturním sektoru, zejména v projektech s mezinárodním přesahem. Zaměřuje se mj. na problematiku zdanění umělecké činnosti a na mezinárodní daně a granty. V letech 2017–2020 vyučovala na Divadelní fakultě AMU předměty financování projektů a mezinárodní granty, každý rok organizuje přednášky pro AMU a UMPRUM na téma daně v umění. Vedle toho se věnuje dramaturgii a vlastní divadelní a autorské tvorbě se zaměřením zejména na performativitu vizuality a možnosti obrazové a inscenační reflexe identity a traumatu. Příležitostně píše, zejména divadelní kritiky a analýzy pro Divadelní noviny.

Licence Creative Commons