english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Výzva k podávání přihlášek do programu Artist-in-Residence 2024 v MuseumsQuartier ve Vídni

Přihlášky přijímáme do 13. září 2023

Program Artist-in-Residence v MuseumsQuartier ve Vídni je součástí vzdělávacího programu Nadace ERSTE a její dlouhodobé snahy o podporu současného umění a zlepšení pozice jeho tvůrců, zejména v regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy. Rezidenční program je realizován společně s dlouhodobými partnery Nadace ERSTE, tj. tranzit.org, Igor Zabel Association for Culture and Theory a Kontakt Collection. (Kontakt Collection bude spolupracovat se záhřebskou nezávislou studijní akademií WHW Akademija, založenou kurátorským kolektivem What, How and for Whom).

Rezidenční pobyty jsou určeny pro umělce*kyně, kurátory*ky a teoretiky*čky z Chorvatska, České republiky, Maďarska, Rumunska, Slovenské republiky a Slovinska, aby se mohli věnovat výzkumu v oblasti kritického současného vizuálního umění. Vzhledem k naléhavosti situace bychom rádi vyjádřili solidaritu s Ukrajinou a lidmi, kteří v této zemi snášejí útrapy války anebo jsou před ní na útěku a přidali jsme proto dvouměsíční rezidenční program pro umělce*kyni z Ukrajiny.

Výzkumný charakter rezidence by měl umožnit odpočinout si od náročných situací, od každodenního produkčního tlaku a získání času soustředit se na konkrétní zájem. Účastníci mají možnost bydlet a pracovat v jednom z ateliérů MuseumsQuartier přímo v centru Vídně. Byty nabízejí obytný i pracovní prostor, ale neposkytují prostor pro rozsáhlá umělecká díla. Během pobytu jsou účastníkům nabízeny různé možnosti setkávání.

Každý rezidenční pobyt poskytuje měsíční stipendium ve výši 1.300 eur plus jednorázový příspěvek na cestovné ve výši 300 eur (500 eur mimo EU).

Nadace ERSTE společně se svými spolupracujícími partnery z tranzit.at, tranzit.cz, tranzit.hu, tranzit.ro, tranzit.sk, ze sdružení Igor Zabel Association for Culture and Theory a Kontakt Collection/WHW Akademija tvoří porotu, která účastníky vybírá.


Všichni, kdo splňují podmínky, se mohou zúčastnit otevřené výzvy – veškeré podrobnosti naleznete níže.

Otevřená výzva:Přihlášky musejí obsahovat následující dokumenty:

1.) Digitální formulář vyplněný skrz Google Forms
2.) Portfolio (max. 10 MB)
3.) V jednom dokumentu PDF: Motivační dopis s vysvětlením, proč se hlásíte, co od účasti na kurzu očekáváte a na co se chcete zaměřit během rezidence (max. 5000 znaků) a stručný informativní životopis (max. 1 strana), zaslat na email: office@tranzit.org

Důležité upozornění:Přijatí uchazeči jsou povinni využívat rezidenci v celé její délce v následujících stanovených obdobích:


Pro Ukrajinu: březen – duben 2024
Pro Chorvatsko: květen – červen 2024
Pro Slovinsko: květen – červen 2024
Pro Českou republiku: červenec – srpen 2024
Pro Slovenskou republiku: červenec – srpen 2024
Pro Maďarsko: září – říjen 2024
Pro Rumunsko: září – řijen 2024

• Uchazeči, kteří již tento pobyt v posledních letech získali nebo se v minulosti účastnili jiných vzdělávacích programů podporovaných Nadací ERSTE, jako jsou stipendia pro kurátory a umělce na Letní akademii v Salcburku nebo WHW Akademija Zagreb, nebudou upřednostněni.

• Po ukončení rezidenčního pobytu jsou účastníci povinni odevzdat písemnou zprávu.

Přihlášky jsou přijímány pouze řádně vyplněné a v angličtině, a to e-mailem do 13.09.2023 (do půlnoci).

Přihlášky s předmětem „ MQ AiR 2024 “ zasílejte na adresu: office@tranzit.org.

Vybrané*í účastníce*i budou vyrozuměné*í nejpozději do konce října 2023.

V případě dalších dotazů se prosím obraťte na Esther Brandl / tranzit.at: brandl@tranzit.org.External Links
www.erstestiftung.org
www.tranzit.org
www.igorzabel.org
www.kontakt-collection.org
www.akademija.whw.hr
www.mqw.at

Downloads
2024_APPLICATION_FORM_MQ_AIR.doc (doc, 39 kb)


 

Licence Creative Commons